Wis Tiltak

Versjon 6.0.2 datert 13.04.2016

Oversikt over alle punkt i denne versjonen.

Antall punkt: 23

Område Tekst Status
Bedriften
WT-167
Skrifttype på loggføring - kontakt

Tar nå hensyn til skrifttype og størrelse satt under Oppsett | Bedriften | Diverse

Utført
Kontakter
WT-172
Koble til personal

En feil i programmet etter oppdatering gjorde at man ikke fikk koblet kontakten til personal. Dette er nå i orden

Utført
Oppdatering
WT-173
Oppfriskning av deltakerliste

Lenke på forside til tiltak er nå oppdatert til og vise aktuelle deltakere på gitt tiltak.

Utført
Oppdatering
WT-165
Økt hastighet ved oppretting av ny post

Økt hastighet ved oppretting av ny post. Særlig ved oppretting av ny kontakt gikk det tregt

Utført
Oppgaver
WT-131
"Hopp til" på oppgave forbedret

Om en knyttet til kontakt og så firma i oppgavemodulen, så ble kontakt blanket.
Om en hopper til kontakt, så sjekker en nå om kontakten er deltaker, i så fall så hopper en til deltakeren og ikke kontakten.

Utført
Personale
WT-166
Beregne timer ved fravær

Funksjonen er gjennomgått og korrigert

Utført
Personale
WT-169
Deler av tittel på loggføring forsvinner

Tittel forsvinner/ forskyver seg i tekstfelt på loggtittel og kommentar.
Det var problem med autolagring som etter lagring markerte aktiv celle. Dette gjorde at om en holdt på å skrive, så ville en skrive over den markerte teksten.

Utført
Personale
WT-163
Feilmelding ved sletting av ny logg

En får nå ikke feilmelding om en sletter nylig opprettet loggføring på deltaker.

Utført
Personale
WT-164
Formål og merknad på tiltak større plass

Det er nå ikke begrensning på tekst i formål og merknad på tiltak.
Feltene støtter også linjeskift og har fått rullefelt.

Utført
Personale
WT-170
Overlappende turnus/tiltak

Turnuser/tiltak med overlappende datoer vil nå bli markert rødt.
Overlappende turnus/tiltak vil gi all slags rare feil i diverse rapporter.
Det er foreløpig lagt inn kontroll i rapporten Fraværsstatistikk som vil liste opp alle med overlappende turnus/tiltak i gitt periode.

Utført
Personale
WT-174
Personal loggføring

I Feltet retning ble ikke ikonet (pil for inn og ut) lagret.

Utført
Personale
WT-171
Rettet: "[Phys][FB]cannot update read-only view ..."

Kom om en f.eks prøvde og redigere stillingsprosent på deltaker. (Som er ett kalkulert felt)

Utført
Personale
WT-98
Sletting av nylig opprettet loggføring ga feilmelding

Feilen er nå rettet

Utført
Personale
WT-129
Velgeren på personale med utvalg på "Per tiltaksordning" gir feilmelding

Man kunne få feilmelding hvis man hadde utvalget pr. tiltaksordning i personalvelgeren. Problemet oppstod hvis man gjorde andre ting i programmet og så gikk tilbake. Feilen er nå rettet

Utført
Rapporter
WT-176
Feil i rapport VTA Lønn

Om deltakeren hadde flere tiltak, så ble det feil i beregning av timer.
Rapporten tar nå kun med timer i følge aktiv VTA tiltak

Utført
Rapporter
WT-181
Fraværstatisikk - beregner feil

Ved konvertering til 6.0 så ble fraværsstatistikken helt feil.
Det er tatt en gjennomgang av fraværsstatistikken slik at den nå viser korrekte tall.
Har endret den til å regne med dagsverk også på fravær. Slik at det nå skal være mulig og enklere kunne beregne fraværsprosent/nærværsprosent.
Det er i tillegg lagt inn en liten beskrivelse av hva om må være på plass for at den skal vise korrekte tall.
Siden det er en del ting som må være ført korrekt for at rapporten skal bli riktig, så er det lagt inn kontroller før evt. visning av rapporten.
Så om det er feil i grunnlaget så vil en istede for rapporten få opp en liste med feil som må rettes.

Utført
Rapporter
WT-177
Merknad på refusjonskrav borte for enkelte tiltaksordninger

Merknaden kommer nå med uavhengig av tiltaksordning valgt.

Utført
Rapporter
WT-178
Ny rapport: Pålogginger i tidsrommet

Viser pålogginger i en periode

Utført
Rapporter
WT-179
Rapport 08 - Personale info tar med begge adresselinjene

Tidligere tok den bare med første linje.
Nå tar den med begge linjer, slik at f.eks co. adresser blir korrekte.

Utført
Rapporter
WT-180
Rapport 18 - NAV, fraværsoversikt per år, støtter utvalg med flere deltakere

Rapporten støtter nå utvalg med flere deltakere.
Den ga tidligere feilmelding om en valgte flere deltakere.

Utført
System
WT-97
Feil i spørring på oppslagsdialog

Det er fikset en feil som gjorde at man fikk feilmelding ved forskjellige oppslag i Wis Tiltak.

Utført
Tekstmaler
WT-124
Fritekstfelt kan forhåndsutfylles

Fritekstfelt vises i tekstmaler som [...] og som ferdig flettet tekst som []
En kunne tidligere erstatte ... med egen tekst, men den ble fjernet i det ferdig flettede skjema. Nå blanker vi ikke fritekstfelt som er forskjellig fra ...

Det gjør at en nå kan skrive veiledning i fritekstfeltet, som så vil vises i skjema, og som kan slettes uten at en må låse opp skjema.

Utført
Tilganger
WT-175
Koble til tilgang

En feil gjorde at man ikke fikk koblet person til under Følgende har tilgang på personal modulen. Denne er rettet

Utført