Wis Tiltak

Versjon 6.1 datert 08.07.2016

Oversikt over alle punkt i denne versjonen.

Antall punkt: 27

Område Tekst Status
Bedriften
WT-137
Får ikke endret poststed under Oppsett | Bedrift

Endringer i feltet poststed på bedriften ble ikke lagret. Dette er rettet.

Utført
Bedriften
WT-119
Innført turnusmaler

Turnusoppsett under bedriften er nå endret til turnusmaler. Disse malene kan brukes for å opprette turnus på personale. Turnus på personale er nå kun personlig. Eksisterende bedriftsturnuser er kopiert til personlige turnuser på hvert personale.

Utført
Bedriften
WT-143
Slette flere turnusmaler samtidig

Det er nå mulig å slette flere turnusmaler på en gang

Utført
Kontakter
WT-112
Bekreft sletting av relasjon

En må nå bekrefte ved sletting av relasjon på kontakt.

Utført
Oppdatering
WT-146
Sett std. verdi på tiltak ved oppdatering

Ved oppdatering til 6.1 blir feltene stilling og timegruppe automatisk fylt ut. Dette gjelder ikke ordinært ansatte.

Utført
Oppdatering
WT-160
Slette automatiske timeføringer utenfor turnus

Ved oppdatering så fjernes automatisk genererte timeføringer som ligger utenfor turnus. De ga problemer på blant annet rapport 10 - Personal timeføring.

Utført
Personale
WT-110
Anonymisering av deltaker

På Personale er det nå en fane for "Anonymiser"

Fanen viser en liste over ting som må rettes før en kan anonymisere.
I tillegg til de som er markert med rødt er det:
+ alle tiltak må være avsluttet
+ siste tiltak kan ikke være ordinær ansatt

Det som beholdes er:

 • Kjønn og fødselsår, men fødselsdato settes til 1. januar)
 • Tiltakstype, stilling, timegruppe, sluttårsak og ekstern bedrift.
 • Turnus (Turnusnavn blankes)
 • Fraværsføringer ( Beskrivelse på føringene blankes)

Om alt er på plass så får en opp dialog der en må hake av for:

 • Alle data på deltaker blir fjernet, med unntak av anonyme data til statistikk.
 • Relevant dokumentasjon er overlevert NAV (Sluttrapport, refusjonskrav mm.)
 • At turnus er registrert korrekt.
 • Alt fravær er ført. (Turnus og fravær kreves for å få ut rapporten Fraværsstatistikk i etterkant)
 • Vedlegg til loggføringer må slettes manuelt. En kan få listet opp vedlegg.
Utført
Personale
WT-121
Dialog for ny turnus på personale

En kan velge mellom ny blank turnusplan (angi navn), eksisterende turnusplaner på aktuell person og turnusmaler på bedriften.

Utført
Personale
WT-120
Endre fra dagnr. til dagnavn på turnus

På turnusmalene og når man oppretter turnus på et personale var det tidligere dagnr. Dette er nå endret til og vise dagnavn.

Utført
Personale
WT-152
Endring av dialoger ved beregning av timer

Det er gjort forbedringer på dialogen for "Beregn timer" på deltaker - Turnus. Denne funksjonen skal snart være unødvendig siden systemet gjør dette automatisk.

Utført
Personale
WT-241
Endring av kontaktinformasjon på personale

En må inn på kontakt for å endre kontaktinformasjon. Men tidligere så kunne en endre i feltene på personale. Endringene ble bare ikke lagret. Har nå sperret for endring av feltene.

Utført
Personale
WT-140
Foreslår startdato på ny turnus

For at tiltak og turnus skal henge bedre sammen, så settes nå startdato på turnus til tiltakets startdato i stedet for dagens dato. Sluttdato settes blank, slik at turnus ikke går ut.

Utført
Personale
WT-229
Justering av tekst i turnusliste

Det er nå venstrejustert tekst og tall i alle turnuslister (maler og personlige turnuser).

Utført
Personale
WT-118
Konverter bedriftsturnuser til personlige turnuser på hver ansatt

I versjon 6.1 endrer vi prinsippet for turnus. Alle turnuser er nå personlige for den enkelte deltaker.
Ved oppdatering lager vi en kopi av turnusen fra turnusmaler og sletter samtidig malen som ligger på Bedrift - turnus. Har samme turnus flere deltakere, blir den liggende som mal.

Utført
Personale
WT-159
Kopier fravær mellom ansatte

Det er nå mulig å kopiere fraværet til:

 • tiltaksordning
 • avdeling
 • alle
  Dette letter arbeidet med å legge inn fellesferie, helligdager.
Utført
Personale
WT-107
Marker feil på personale

Feil markeres med et rødt symbol på fanen og med rød bakgrunn på felt som inneholder mangler eller feil. Hold musepeker over markert fane for å få opp en forklarende tekst.

Utført
Personale
WT-153
Timelister blir feil

Av og til ble det hengende igjen føringer på dager utenfor turnus.
Endring av start- sluttdato på turnus med påfølgende "Beregn timer" fikk ikke slettet alle føringene utenfor turnus.

Det er nå rettet slik at alle føringer utenfor turnus nå blir slettet om en beregner timer på nytt.

Automatiske timeføringer utenfor turnus blir også slettet ved oppdatering til 6.1.

Utført
Rapporter
WT-125
Forbedret fraværsrapport

Det er nå støtte for anonymisering av fraværsrapport (rapport 17) slik at en kan velge hvilken identifikasjon som skal brukes på personale.
Velg mellom: Fullt navn, Fødselsdato, Personnr, Initialer, Ansattnr.

En kan vise deltakere pr. tiltak, men må kjøre rapporten for en og en deltaker.

Utført
Rapporter
WT-145
Ny rapport: 24 - NAV, førsteside

Ny rapport der en kan velge NAV-skjema og NAV-kontor og så skrive ut førsteside.

Utført
Rapporter
WT-242
Ny rapport: 44 - Tilganger

Rapporten lister opp deltakere og hvilke ansatte som har tilgang til den deltakeren.

Utført
Rapporter
WT-237
Rapport 03 - Personal logg tar med loggføringer fra flere deltakere

Loggføringer med hengelås ble med ut på andre deltakere.
Endret slik at bare loggføringer på valgt deltaker kommer med i rapporten.

Utført
Rapporter
WT-144
Ustabile kontroller for rapport 22 og 44

Listen over feil som måtte rettes før man fikk opp rapportene tok ikke alltid hensyn til utvalget. Dette er nå rettet.

Utført
Rapporter
WT-136
Utvalg på rapport "15 - Tiltaksordning, per status" er korrigert

I utvalget på rapport 15 så la datofeltene seg over tiltaksvelgeren.
En feil som ble introdusert i versjon 6.0, og som nå er rettet.

Utført
Rapporter
WT-147
Velge sortering i rapport 05 - Personal, logg

Rapporten kan nå sorteres stigende eller synkende på dato.

Utført
Rapporter
WT-139
VTA Lønn tar ikke hensyn til timeføringer

Rapporten tok ikke hensyn til timeføringer, bare turnus og fraværsmeldinger.

Utført
Startsiden
WT-109
Nytt startsideelement

Det er kommet et nytt element på startsiden.Viser en oversikt over personale som skal anonymiseres/slettes. Dette er personale som har avsluttet alle sine tiltak for 8 uker siden eller mer. Frist for sletting er 12 uker etter siste tiltak.

Utført
System
WT-240
Fjernhjelpdialog istedet for andre dialoger

Om en har hatt opp fjernhjelpdialogen en gang, så dukket den opp i stedet for andre dialoger helt til en startet Wis Tiltak på nytt.
Dette er nå rettet.

Utført