Wis Tiltak

Versjon 6.1.1 datert 09.08.2016

Oversikt over alle punkt i denne versjonen.

Antall punkt: 9

Område Tekst Status
Oppdatering
WT-263
Forbedre hastighet på oppdatering til versjon 6.1

Det er forbedret hastighet ved oppdatering til versjon 6.1.

Utført
Personale
WT-262
Korriger fokus ved lukk og lagre

Når man oppretter et skjema og lukker og lagrer blir nå korrekt post markert.

Utført
Personale
WT-155
Lister alle som har tilgang til gitt personal

Listen over ansatte med tilgang til person er nå komplett med systemadministratorer og avdelingsledere.
Brukere som ikke er knyttet til ett personale kommer opp som "Ukjent (brukernavn)". De brukerne bør enten knyttes opp riktig, eller sperres.

Utført
Personale
WT-302
Raskere rødmarkering

Hos enkelte kunder kunne bytting mellom deltakere ta lang tid.
Dette er nå forbedret.

Utført
Personale
WT-265
Skjema flettes med data fra feil personale

Av og til kunne skjema flette inn data fra feil personale.
Feilen oppstod kun om en på ett personale stod på tiltaksflippen, byttet til loggflippen og så byttet personale. Da ville programmet flette inn data fra siste personale som en har hatt tiltaksflippen åpen på.

Utført
Personale
WT-264
Utvide kommentarfelt på avtale

Kommentarfeltet tar nå ubegrenset antall tegn, mot tidligere 150.

Utført
Tekstmaler
WT-256
Flettefelt for loggdato

Nytt flettefelt - Loggdato. Dette brukes hvis man vil vise loggens dato i stedet for dagens dato.

Utført
Tekstmaler
WT-250
Lag kopi av en tekstmal

Det er laget mulighet for kopi av en tekstmal.
Er lagt i bunnen av velgeren

Utført
Timeføring
WT-267
Beregne feriedager i henhold til turnus

Feriedager blir lagt inn i henhold til turnus.

Utført