Wis Tiltak

Versjon 6.2.1 datert 31.10.2016

Oversikt over alle punkt i denne versjonen.

Antall punkt: 5

Område Tekst Status
Personale
WT-330
Fraværsføring tregt etter versjon 6.2

Vi har fått rapportert at fraværsføring var tregt etter oppdatering. Vi har endret noe kode og feilrettet

Utført
Rapporter
WT-332
Feil i titler på tiltaksordninger på vedlegget til Nav, refusjonskrav

Har endret "Avklaring, ordinær" til "Avklaring" og "Avklaring, skjermet" til "APS"

Utført
Rapporter
WT-331
Rapport 53 feiler

Rapport 53 Sluttere fordelt på sluttårsak virker ikke.
Vi har rettet feilen.

Utført
System
WT-329
Ny sluttårsak: Forlengelse av tiltak

Det er lagt til en ny sluttårsak; Forlengelse av tiltaket.

Utført
System
WT-333
Postnummer oppdatert pr 01.10.2016

Har fått oppdatert postnummer med alle endringene fra 01.10.2016

Utført