Wis Tiltak

Versjon 6.2.2 datert 10.11.2016

Oversikt over alle punkt i denne versjonen.

Antall punkt: 3

Område Tekst Status
Personale
WT-344
Forbedre hastighet på deltakerinfo

Forbedret hastighet på sjekker i forbindelse med feilmarkering.
Særlig kjappere i forbindelse med fraværsføring.

Utført
Rapporter
WT-268
Ny rapport: 57 - Fakturagrunnlag for oppfølgingstiltaket

Tiltaket oppfølging benytter annet skjema for "refusjon".
Nav har sendt ut en variant av regnearket NAV 76-13.06, der det summeres førte timer i stede for månedsverk.
Vi har i første omgang laget en excel-rapport som henter ut alt som trengs til det regnearket.
Grunnlaget er at en fører timer på loggføringer knyttet til deltaker i oppfølgingstiltaket.

Utført
Rapporter
WT-345
Ny rapport: 58 - Personale, timeliste

Lister opp førte timer(på loggføringer) gruppert på: Personale, deltaker og ordning.
Rapporten lister opp alle ordinære ansatte en har tilgang til og som har ført timer i perioden.
Om timer er ført utenfor tiltak, så listes de også opp.

Utført