Wis Tiltak

Versjon 6.4.1 datert 04.12.2017

Oversikt over alle punkt i denne versjonen.

Antall punkt: 13

Område Tekst Status
Bedriften
WT-479
Redigering av sluttårsaker

Lage en liste med sluttårsaker, som kan settes aktiv eller inaktiv, samme opplegg som på tiltaksordninger.

Utført
Personale
WT-467
Bokmerker

Bokmerker ble vist dobbelt opp.

Utført
Personale
WT-484
Feil font på ny loggføring

Av og til så startet ikke ny loggføring med defaultfonten.

Utført
Personale
WT-461
Fraværsmelding blir ikke alltid lagret.

Om en legger inn flere fraværsmeldinger på samme person så ble ikke beskrivelsen lagret.

Utført
Personale
WT-478
Ny logg og kopi av logg la seg nederst

Om en opprettet ny loggføring eller tok kopi av en eksisterende loggføring, så la de seg nederst selv om de skulle ha vært sortert på topp.

Utført
Personale
WT-473
Utskrift av flere logger

Utskrift av flere logger virker igjen. ("Print valgte logger" under Personale - Logg)

Utført
Rapporter
WT-454
Deltakere listes flere ganger i utvalg på rapport

For brukere med adminrettigheter i Wis Tiltak så kan deltakere listes flere ganger i utvalg på rapporter. Skyldes at vi lister alle brukeren har tilgang til. Så om brukeren er gitt eksplisitt tilgang til deltakeren i tillegg til tilgang som administrator så listes deltakere to ganger. Har nå filtrert vekk duplikatene.

Utført
Rapporter
WT-483
Lagt til 3 mnd tilsagnsperiode

Lagt til mulighet for å legge inn pr. 3 mnd. (kvartal) i satser på tiltaksordning under oppsett

Utført
Rapporter
WT-486
Oppdatert navn på førsteside for Refusjonskrav - AFT

Har oppdatert tittelen på førstesiden til å henvise til AFT.

Utført
Startsiden
WT-459
Lange fraværsmeldinger fyller opp Viktige hendelser

Om en har mange som har lengre permisjon, så vil de ligge øverst i lista over viktige hendelser hele tiden mens de har permisjon.

Endret til å kun liste de ved start/slutt av permisjon.

Utført
Startsiden
WT-469
Varsling

Forbedret håndtering av varsel, slik at varsel som ikke er slettet eller utført blir nå flyttet om datoen de er knyttet til endres.
Oppsett av nye regler for varsling, vil heller ikke opprette varsel tilbake i tid.

Utført
System
WT-485
Skjema flettet via varsling kommer ut feil

Enkelte skjema ble forskjellige alt etter om de ble lagt til manuelt eller opprettet via varsling.

Utført
System
WT-482
Småfikser
  • Når en går inn i feltet Etternavn på kontakt, så blir nå hele navnet markert.
  • Legger en inn fødselsdato f.eks: 101260 så blir det nå 10.12.1960 som forventet, og ikke 10.12.2060.
Utført