Wis Tiltak

Versjon 6.4.2 datert 14.12.2017

Oversikt over alle punkt i denne versjonen.

Antall punkt: 1

Område Tekst Status
Rapporter
WT-492
Rapporter med sluttårsak lagt om til nytt register med sluttårsaker

Etter omlegging til brukerstyrte sluttårsaker, så var enkelte rapporter ikke knyttet til det nye registeret med sluttårsaker.

Utført