Wis Tiltak

Versjon 6.4.4 datert 18.05.2018

Oversikt over alle punkt i denne versjonen.

Antall punkt: 17

Område Tekst Status
Kontakter
WT-367
Kontakt - marker som samarbeidspartner

Mulighet for å markere bedrift som samarbeidspartner.
Samt mulighet for å filtrere på samarbeidspartner i utvalget.

Utført
Kontakter
WT-514
Kontakt, legge inn ansvarlig for firma.

En kan nå legge inn personale som ansvarlig for eksterne firma, og filtrere kontakter pr ansvarlig.
Bruken er tenkt for og kunne holde styr på hvem i bedriften som er ansvarlig for kontakt med samarbeidsfirma.

Utført
Personale
WT-499
Anonymisering ordinært ansatte

Anbefaler ikke og anonymisere ordinært ansatte, så vi har nå fjernet de fra listen på fremsiden.

Utført
Personale
WT-512
Ikke tillat blanking av bruker på loggføring

Blank bruker gir problemer i en del rapporter.

Utført
Personale
WT-515
Ny fraværstype:Går tidlig

"Går tidlig" er lagt inn som fraværstype i kategorien Udokumentert fravær.

Utført
Personale
WT-465
Sletting av loggføring sletter feil loggføring

Om en ikke først klikker på loggføringen, så slettes ikke valgt loggføring, men den under.
Endret slikt at en ved spørsmål om sletting får tittel på loggføring som slettes.
Og at den sletter markert loggføring.

Utført
Personale
WT-502
Tilgang til anonymisering

Har strammet inn på tilgang til å anonymisere deltakere.

Utført
Personale
WT-498
Utvalget "Søk blandt alle" på deltaker fant ingen

Søket feilet siden 6.4.0
Søket blant "Mine deltakere" virket hele tiden.

Utført
Personale
WT-511
Utvalget deltaker - ansvarlig lister ikke opp alle en har tilgang til

Var feil i utvalget som gjorde at en ikke fikk opp alle deltakere en ut fra rettighetene skulle hatt tilgang til.

Utført
Rapporter
WT-472
Forbedre rapport 17 Fraværsrapport NAV

Den er nå ikke hardkodet til ordningen ASP.

Utført
Rapporter
WT-525
Rapport 44 - Tilganger

Lister nå ikke opp sperrede eller slettede brukere.

Utført
Rapporter
WT-521
Rapport 58: Personal timeliste. List timer som mangler ansvarlig

Om timeføringer manglet ansvarlig, så ble de vanskelige og finne i og med at de ikke kom med på rapporten. Lister nå opp alle timer selv de uten ansvarlig.

Utført
System
WT-503
Støtte for desimaltall i timelønn

Under Bedrift - Stillinger, timer og lønn - Lønnsgrupe - Timelønn så kan en nå legge inn desimaltall i timelønn.

Utført
System
WT-522
Varsel kommer tilbake

Varslinger som ikke har gått ut, og som hakes av som utført opprettes på nytt.
Feilen var at når programmet sjekket om varselet var gitt fra før, så sjekket den feil dato på loggføringen.

Utført
Tekstmaler
WT-477
AFT, Trekantsamtale

AFT, Trekantsamtale
Som grunnlag og sjekkliste ved trekantsamtale.

Utført
Tekstmaler
WT-476
Nye AFT-maler

AFT, Oppstartssamtale
Som grunnlag og sjekkliste ved oppstartssamtale.

Utført
Tiltaksordninger
WT-519
Ikke opprett varsel tilbake i tid

Om en endret sluttdato så kunne en oppleve at det ble opprettet varslinger om f.eks sluttrapport tilbake i tid. Dette er nå rettet.

Utført