Wis Tiltak

Wis Tiltak Versjon 5.4, 04.06.2013

Denne versjonen inneholder en vesentlig forbedring av editor og forbedret bokmerke funksjon

Antall punkt: 30

Område Tekst Status
1480
Aktiverte mulighet for bruker og velge FletteKlammer og FletteFarge
Det er lagt inn mulighet for å fjerne fletteklammer og flettefarge som standard på bruker. Standardvalg er på.
Utført
Backup
1293
Innhenting av backup

En feil som gjorde at det ikke var mulig å hente inn backup er fikset.

Utført
Database
1432
Nye sluttårsaker

Det er lagt til nye sluttårsaker for AMB:
 - Arbeidsmarkedstiltak integrert hos arbeidsgiver
 - Arbeidsmarkedstiltak utenfor ordinær arbeidsplass

Utført
Dokumentmaler
1470
Ta inn egen tekstbehandler i malskjema
Det er laget egen tekstbehandler for dokumentmal og tekstmal
Utført
Fraværsføring
1455
Utvalg pr år i fraværsmeldinger
Fraværsmeldinger viser nå de siste 12 måneder som standard. Slå av haken for å se flere
Utført
Fraværsføring
1440
Sletting av flere fraværsmeldinger

Det er laget mulighet for å kunne slette flere eller alle fraværemeldinger på en gang.

Utført
Generelt
1513
Søppelbøtte forbedret
Forbedret søppelbøtte funksjoner i forhold til slettede poster og gjenoppretting av poster
Utført
Generelt
1462
Startside - Feil i oversikt per ordning og avdeling

Korrigert utvalg på forside til å bare ta med aktive.

Utført
Generelt
1429
Legg til timestamp på innloggede brukere

Det er fikset et problem som gjorde at brukeren kunne bli hengende igjen med status Innlogget selv om de hadde logget ut av Wis Tiltak.

Utført
Generelt
1435
Flytt ut tunge tråder

Tunge operasjoner i programmet er blitt forbedret slik at de skal utføres raskere i tillegg til at programmet ikke låser seg mens operasjonen kjøres.

Planlagt
Gruppe
1467
Gruppe - Åpne første post i velger
Forbedret visning ved åpning av modul. Setter fokus til øverste post i velgeren.
Utført
Innlogging
1509
Skjule passord
Endret komponent i påloggingsbildet, slik at passord ikke vises. Dette var tilfelle på enkelte maskiner.
Utført
Installasjon/Oppdatering
1441
Støtte oppdatering av flere databaser

Vi støtter nå oppdatering av flerdatabaseløsninger via installasjonprogrammet til Wis Tiltak, samt støtte for UNC-stier.

Utført
Kontakt
1506
Muligheter i lesetilgang
Det var noen redigeringsmuligheter selv om man hadde leseadgang. Dette er korrigert.
Utført
Loggføring
1507
Sperring av loggføring
Lagt til mere dialog ved sperring av loggføringer. Kun eier av loggføring kan sperre.
Utført
Oppgaver
1521
Markering av valgt post i velger
Forbedret markering av titel i oppgavevelgeren. Blåmarkering av valgt post.
Utført
Personal
1448
Nye sluttårsaker
Lærlingeplass - Lagt til
Utført
Personal
1436
Sortering av fraværsføringer kronologisk

Listen over fraværsmeldinger har tidligere ikke være kronologisk sortert, men dette er nå fikset.

Utført
Personal
1447
Antall egenmeldinger viser feil verdi

En feil gjorde at det ble regnet feil på antall egenmeldinger på forsiden i personalmodulen. Dette er nå fikset.

Utført
Rapporter
1471
Utvalg pr. ansvarlig
Det er lagt til mulighet for å velge ansvarlig i rapport 08. Tiltaksordning per. status
Utført
Rapporter
1484
Korrigert rapport 08 Personal Forside

Endret tittel på label til NAV-kontor. Endret feltet til å liste opp navn på NAV-kontoret.

Utført
Rapporter
1453
Feil i Tiltaksordning, per status

Det er fikset en feil i rapporten "Tiltaksordning, per status" som gjorde at enkelte avsluttede ansatte ikke kommer med i tidligere perioder med status "I gang"

Utført
Rapporter
1461
Standard dato/måned/år i rapportutvalg
Setter samme standardverdier for dato/måned/år overalt i rapportutvalg.
Utført
Rapporter
1426
Valg for å ta med inaktive deltakere

Lagt inn mulighet for å velge om en vil vise inaktive deltakere i rapportutvalg.

Utført
Søppelbøtte
1405
Sletting av tilhørende informasjon

Rutinene rundt sletting av data, og tømming av søppelbøtten, er forbedret slik at tilhørende data også blir fjernet fra databasen. Dette gjør at det ikke blir liggende igjen noen rester fra gamle data i systemet.

Utført
Tekstbehandler
1469
Flytte tekstbehandler ut i eget skjema

Flytter tekstbehandler for deltakerlogg og oppgave ut i eget skjema.

Bakgrunnen er at en ønsker lagring av dokument på samme måte som alle andre skjema.

Samt gi mulighet for å bokmerke et bestemt dokument.

Utført
Tekstmaler
1252
Flere flettefelt
Lagt inn NavAdresse og NavPst.nrSted som nye flettefelt
Utført
Tilgangsstyring
1454
Feil i tilgangsstyring på loggføringer

En feil i tilgangsstyring som gjorde at man fikk tilgang til tekstbehandleren på loggføringer man ikke skulle ha skrivetilgang til er nå fikset.

Utført
Tiltaksordninger
1420
Tilsagnsnummer

Feltet tilsagnsnummer er flyttet fra å være registrert på tiltaksordningen til bedriften over til selve tiltaksordningen for å ta høyde for gjeldende praksis rundt tilsagn.

Utført
Utskrift
1482
Direkte utskrift

Det er mulighet for direkte utskrift fra editor. Denne tar ikke med heading. Dokumentet utskrives som det fremstår.

Utført