Wis Tiltak

Wis Tiltak Versjon 5.3.2, 18.10.2012

Inneholder korrektur av tekstbehandler

Antall punkt: 23

Område Tekst Status
Brukeroppsett
1281
Mulig med duplikate brukernavn og passord

Det er fjernet mulighet for duplikate brukernavn for å hindre problemer med innlogging og tilgangsstyring.

Utført
Database
1380
Fiks av ADS

Et problem i forbindelse med bruk av ADS (ekstern databasemotor) er fikset i denne versjonen.

Utført
Generelt
1391
Oppdatert postnummertabell

Ny og oppdatert postnummertabell er lagt til i programmet.

Utført
Generelt
1232
Hovedmenyen endrer ikke størrelse

En feil som gjorde at hovedmenyen ikke endret størrelse sammen med programmet er fikset.

Utført
Innlogging
1372
Logging av problemer i Wis Tiltak

Det er forbedret logging ved oppstart og ved generell bruk i Wis Tiltak for å bedre mulighetene å kunne feilsøke ved problemer hos kunder.

Utført
Kontakt
1384
Utvalg på kontakt

Det er fikset utvalg på type i kontaktmodulen som gjør det mulig å gjøre utvalg på bedrift, vanlig kontakt, personal m.m.

Utført
Kontakt
1366
Duplikate land/nasjoner

Listen over land på kontakt er blitt korrigert og oppdatert.

Utført
Kontakt
1350
Sortering i valgliste for land

Listen over land på kontakt er oppdatert, og sortering er fikset.

Utført
Kontakt
1352
Økt lengde på e-post for relasjoner/rolle

Det er blitt økt lengden på e-postadresser i visning av relasjoner/roller på kontakt for å ta høyde for lengre adresser.

Utført
Loggføring
1382
Nye loggtyper

Det er lagt til nye typer på loggføring under kontakt og deltaker.

Utført
Loggføring
1377
Feil i visning av loggføringer

En feil i listing av loggføringer i personalmodulen gjorde at enkelte loggføringer tilknyttet kontakt kunne vises på feil personal i personalmodulen. Dette gjelder spesielt loggføringer opprettet direkte på kontakten eller via oppgavemodulen. Dette er nå fikset.

Utført
Loggføring
1364
Skrifttyper ved logg

Det er lagt inn støtte for å sette font og fontstørrelse på bedriftsoppsettet.

Utført
Oppdatering
1206
Endring i informasjon om oppdatering
I dag legges nedlastingsdato og annen informasjon i registry under hver bruker. Dette legges nå i stedet i databasen slik at alle brukere har samme informasjon.
Utført
Personal
1373
Avdeling på avsluttede tiltak

En feil gjorde at deltakere ble listet som aktiv på avdelinger selv om tiltaksordningen som avdelingen var registrert på var avsluttet. Dette er fikset.

Utført
Personal
1253
Oppdaterer ikke ID (for lenker) på fremsiden av personal

Et problem med lenker som ikke oppdaterer seg på informasjonssiden til personal når man blar gjennom ansatte er fikset.

Utført
Personal
1357
Utvalg må ha status i gang

En feil i filter på utvalget "per tiltaksordning" er fikset.

Utført
Rapportbygger
1378
Kalkulert felt: Ventetid

Nytt felt for kalkulering av antall uker mellom søkerdato og startdato er lagt til i rapportbyggeren og flettefeltlisten.

Utført
Rapporter
1368
Oppdatert refusjonskrav til NAV

Rapporten Refusjonskrav er oppdatert til siste versjon fra NAV og det er utarbeidet vedlegg til refusjonskravet.

Utført
Rapporter
1390
Oppdateringer på Årsstatistikk for Attføringsbedriftene

Det er kommet oppdateringer på Årsstatistikk for Attføringsbedriftene som er lagt inn i Wis Tiltak.

Utført
Rapporter
1180
Utskrift av loggføring

Fikset feil i forbindelse ved utskrift av loggføringer. I tillegg er det lagt til noen forbedringer og valg ved utskrift.

Utført
Rapporter
1306
Rapport: Ta høyde for alle-valg

Enkelte rapporter tok ikke hensyn til visning av <alle>valg i utvalget.

Utført
Tekstbehandler
1365
Stor bokstav etter punktum
Vi har endret i tekstbehandler slik at brukeren selv må bestemme om det skal være stor bokstav etter punktum
Utført
Tekstmaler
1385
Sideskift i tekstbehandler

Det er laget mulighet for å lage sideskift i tekstbehandleren.

Utført