WisWeb Navi

Nyhetsbrev

Her ligger meldinger som er sendt ut om systemet.

Info 16.12.2016

Forbedringer og informasjon om status for større saker på WisWeb: pålogging, mobilstøtte og elevpålogging.

Info 01.11.2016

Om rapportering av flyktninger som ikke skal være med i grunnlag for ordinært tilskudd.

Info 07.10.2016

Litt informasjon om utviklingen. Systemet håndterer nå bedre foresatte/pårørende. Det legges inn støtte for rapportering av enslige mindreårige flyktninger.

Info 29.06.2016

Eksport til Lånekassen støtter nå korrigeringsfiler

Info 26.06.2016

Flere bruker på Navi, eksport til Lånekassen og nye nettsider.


Alle tidligere brev ...