Utvikling

Leveranser

GSI

Vi har utviklet GSI (Grunnskolens Informasjons system) for Udir


Navi sentralbase

WIS har utviklet og drifter løsningen for UDIR. Prosjektet er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, Folkehøgskolerådet og Statistisk sentralbyrå.


Portalløsning for innsamling av data

En felles portal for innsamling og kontroll av data til Utdanningsdirektoratet.


Statistikk, søkere og inntak til videregående skole

Utviklet en helautomatisert prosess for Udir der all behandling av data gjøres på vår hovedserver.


Informasjonssystem for Kompletterende Undervisning (IQ)

Utviklet system for all administrasjon med registrering av søknader, behandling, rapportering, utbetaling og statistikk for fylkesmannen i Oslo og Akershus.


Digital HMS

En spesialtilpasset løsning av WisWeb kvalitet


Intranett/Internett for Hemne kommune

En fullstendig Internett/Intranett løsning bygget på WisWeb


Kvalitetssystem for Hemne kommune

En komplett kvalitetsløsning basert på WisWeb kvalitet


Kysten rundt

Wis har levert en Internett-/Intranettportal til Kysten rundt, en restaurantkjede med mer enn 200 medlemmer


Lian trevare

Wis har laget nettsider for Lian Trevare.  En vindusprodusent med hele landet som salgsområde, en av de større i sitt slag i Norge.