Wis Tiltak

Nyhetsbrev 02.07 2008

Opplegg for historikk. Alle endringer på tiltaket, eks. timeantall, ansvarlig, endring i arbeidsoppgaver blir registrert.

Denne informasjon går til tiltaksbedrifter som har lastet ned eller ønsker info om Wis Tiltak.

Vi kommer nå ut med en ny versjon av Wis Tiltak. Versjon 4.2

Den store nyhet er at vi nå har laget opplegg for historikk. Dette gjør at man kan registrere alle endringer på tiltaket, eks. timeantall, ansvarlig, endring i arbeidsoppgaver. Alt blir registrert og man kan se det på historikk flippen og i rapport 16 Tiltakshistorikk.

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Tiltak (System mappe - velg modulen Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/tiltak.Velg nedlastning

I denne versjon er det bla.:

  • Ny historikk rapport
  • Stavekontroll i tekstbehandler
  • Flere utvalg på rapportene
  • Flere felt på tiltaksdeltakere (innsøknings dato og formål med innsøkningen).
  • Enklere å sende inn en feilrapport
  • Implementering av lisens opplegg

Neste versjon 5.0 kommer onsdag den 17. september.

Vi ønsker innspill på bruken av Wis Tiltak, samt forbedrings muligheter.


På våre nettsider www.wis.no/999/232/1539-3149.html kan du se en detaljert oversikt over hva som er gjort i versjon 4.2.