Wis Tiltak

Nyhetsbrev

Ved nye versjoner legges det ut nyhetsbrev, og kunder varsles om dette på e-post.

Nyhetsbrev 25.01.2022

Da er versjon 2021.03 klar og inneholder forbedringer i tilgangsstyring og stavekontroll

Nyhetsbrev 25.08.2021

Da er versjon 2021.03 klar og inneholder forbedringer i tilgangsstyring og stavekontroll

Nyhetsbrev 21.04.2021

Da er versjon 2021.02 klar og inneholder mindre forbedringer

Nyhetsbrev 12.01.2021

Da er versjon 7.3.0 klar og inneholder mindre forbedringer

Nyhetsbrev 23.12.2020

Da er versjon 7.2.0 klar og inneholder bl.a ny rapport og startsideelement


Alle tidligere brev ...