Wis Tiltak

Nyhetsbrev 01.10 2008

Vi sender nå ut vårt nyhetsbrev for Wis Tiltak. Det skjer mye innenfor tiltaks og attføringsbedriftenes område. Særlig innenfor kvalitetsområde bl.a serifiseringsprosess til EQUASS, krav fra NAV etc.
Nyhetsbrevet inneholder info om Wis Tiltak.

Vi vil her informere om fremdrift, nyheter og muligheter i Wis Tilltak

Salgs møter 

  • WIS har i perioden holdt to salgsmøter:
  • For Trøndelag hos MN Vekst i Namsos 
  • For Møre og Romsdal i Kristiansund

Møtene var holdt delvis for å demonstrere Wis Tiltak, men også for å profilere vårt nye kvalitetssikringssystem WisWeb kvalitet.

Responsen på Wis Tiltak har vært meget oppmuntrende og vi ser at vi ligger riktig innenfor kjernefunksjonene skjematikk, deltaker saksbehandling, fraværregistrering og timeføring.
Vi vil selvsagt forbedre og automatisere noen av prosessen, samt tilpasse programmet etter det våre brukere ønsker.
Kunsten er å holde fast i kjernefunksjonene, slik at programmet ikke blir for stort og komplisert.
Prismessig ser vi også at vi er meget konkurransedyktig.

Versjoner
3. november planlegger vi en ny stor oppdatering av Wis Tiltak.
Her vil vi lage et nytt og mer moderne design. Logikken vil også forbedre seg. Samtidig håper vi å kunne presentere noen nye rapporter i forhold til NAV.


Våre brukere
Wis Tiltak har nå 13 registrerte bedrifter som brukere, 11 bedrifter prøver ut løsningen med henblikk på kjøp og 9 andre har meldt seg interessert. Dette er lovende med henblikk på vår investering i programmet.

WisWeb Kvalitet
WisWeb kvalitet er vårt nye satsningsområde overfor attføring og tiltaksbedrifter.
WisWeb kvalitet er et kvalitetssikringssystem for bedrifter som ønsker et dynamisk web basert internkontrollsystem.

Systemet egner seg godt til dokumentasjon av kvalitetskrav i forhold til NAV, EQUASS, HMS etc.

Svanem AS har inngått avtale om utprøving av systemet i forbindelse med EQUASS sertifisering.
Vi er interessert i å komme i kontakt med bedrifter som ønsker å prøve ut løsningen i forhold til sitt kvalitetsarbeid overfor NAV,HMS,EQUASS eller ISO.

Ta gjerne kontakt på telefon 72 45 01 81 eller e-post dag@wis.no

Vi har flere kommuner og bedrifter som brukere løsningen.

Skjematikk.
Vi arbeider idisse dager på å forbedre våre skjemaer. Vi vet at NAV forventer bestemte skjemaer for hver lokal kontor og dette gjør vårt arbeid vanskelig.

Har du behov for tilpassede skjema i forhold til ditt lokale NAV kontor lager vi gjerne disse.
Vi håper med tiden at mange av skjemaene til NAV blir nasjonale. Dette ville lette vårt arbeid betraktelig.

Import
Vi har nå støtte for import fra andre saksbehandlingssystemer. Vi har gjennomført en vellykket import fra CAT. Dette betyr at man den ene dag kan arbeide i sitt gamle system og dagen etter starte med Wis Tiltak. Vi importerer alle kontakter, deltakere, ansatte, loggføringer, skjema, fraværsføring og timeregistrering.