Wis Tiltak

Versjon 6.0 datert 30.04.2015

Oversikt over alle punkt i denne versjonen.

Antall punkt: 10

Område Tekst Status
Oppdatering
WT-191
Bedre håndtering av ting som ligger i søppelbøtta

Vi sletter nå flere tilhørende ting når. f.eks en deltaker blir slettet.

Utført
Personale
WT-185
Fraværsføring tar hensyn til turnus

Når man lager fraværsmelding vil systemet beregne fraværsdager ut fra turnus.

Utført
Personale
WT-186
Første loggføring på kontakt tar nå opp notatfeltet

En feil i programmet gjorde at første loggføring på kontakt skjulte notatfeltet. Dette er nå korrigert slik at loggføringen åpner notatfeltet

Utført
Personale
WT-184
Korrekt år på fraværsføring

Fraværsføring: Korrekt år blir satt i oversikten. + Oversikten blir automatisk oppdatert ved føring av fravær

Utført
Personale
WT-187
Utvalg på deltaker

Utvalget på personale i velgeren var avhengig av at deltkeren hadde en aktiv avtale. Dette er endret slik at aktiv retter seg etter om det er hake for aktiv eller ikke. Samt at det er lagt til utvalg på tiltaksstatus.

Utført
Rapporter
WT-188
Lagt til veiledning for "vanskelige rapporter"

Det er lagt til veiledning for "vanskelige rapporter", som f.eks refusjonskrav til Nav

Utført
Rapporter
WT-183
Rapport 10 : Kommentarer på fraværsmelding

Kommentar på fraværsføring kommer nå opp i timeføringsmodulen og på rapporten

Utført
Rapporter
WT-190
Utskrift av rapporter

Det er nå laget utskrift til Excel og PDF på alle standard rapporter.

Utført
Timeføring
WT-189
Nytt felt på timeføring

Nytt felt bak datofeltet i timeføringsmodulen. Feltet tar opp en oversikt over tiltaksordninger. Man kan velge ordning som det skal føres fleksitid eller overtid på.

Utført
Turnusmaler
WT-192
Turnus trenger ikke starte på mandag

Vi har forbedret opplegget rundt turnus slik at turnus ikke trenger å starte på mandag

Utført