Wis Tiltak

Versjon 6.2.0 datert 03.10.2016

Oversikt over alle punkt i denne versjonen.

Antall punkt: 19

Område Tekst Status
Brukere
WT-298
Anonymiserte kommer opp som blank linje

I brukermodulen kommer det opp blanke linjer som tilsvarer anonymiserte personale de har hatt tilgang til. De bør ikke listes og er fjernet fra listen

Utført
Kontakter
WT-303
Forsterke sikkerheten rundt utilsiktet endring av navn

Det er forbedret litt sikkerheten rund utilsiktet endring av navn på kontakter som også er registrert som personal.

Utført
Oppgaver
WT-296
Tømming av søppelbøtta sletter alle oppgaver som er kopiert til andre

Om en kopierte en oppgave til en annen anstatt, og så tømte søppelbøtta, så ville alle kopierte oppgaver bli slettet. Mens orginalen låg igjen.

Utført
Personale
WT-289
Feilmelding ved listing av tiltaksordning

Om det på en ordning er satt sluttdato før eller lik startdato, så vil en få feilmeldingen: Request synchronization error, og ingen ordninger vil bli listet på deltakeren.
Feilen er nå rettet.

Utført
Personale
WT-266
Forbedre oppdatering av turnusdata

Det er forbedret oppdatering av turnusdata slik at bruk av turnus skal bli korrekt i resten av programmet og rapporter.

Utført
Personale
WT-288
Korriger slik at personalstatus ikke vises på forsiden av kontakt når slettet

Hvis man slettet en person fra personal så ble ikke statusen på forsiden av kontakten (Registrert som personal) oppdatert før vedkommende ble fjernet fra søppelbøtten. Dette er nå korrigert.

Utført
Personale
WT-294
Listen over deltakere som kan anonymiseres kommer ikke opp

Om det ligger inne veldig mange deltakere, så ville opplistingen av deltakere feile, men ikke gi noen feilmelding. Dette er nå rettet.

Utført
Personale
WT-275
Låse turnus

Det er ikke ønskelig og endre turnus etter at den er opprettet. Det er derfor lagt inn en knapp "Rediger turnus" som må klikkes for å redigere eksisterende turnuser.

Utført
Personale
WT-207
Ny loggtype: Trekantsamtale

Det er lagt til en ny loggtype: trekantsamtale

Utført
Personale
WT-252
Sett kun fra-dato ved opprettelse av ny fraværsmelding

Ved opprettelse av ny fraværsmelding vil til-dato nå være blank. Hvis man endrer fra-dato så settes til-dato tilsvarende. Dette for å unngå varsel på overlappende føringer når man legger inn fraværsmeldinger tilbake i tid.

Utført
Personale
WT-273
Turnus tar ikke desimaler i timer pr uke på deltaker

En feil gjorde at man i peronalmodulen ikke kunne sette komma i timetall på en opprettet turnus. Dette er korrigert

Utført
Rapporter
WT-292
Rapport 15 - Tiltaksordning pr status

Om det ikke var satt søkerdato på deltaker så ble ikke deltakeren med, i rapporten selv om han har aktivt tiltak i perioden. Rapporten er endret til ikke å ta hensyn til søkerdato.

Utført
Rapporter
WT-301
Tilpasse refusjonskrav

Vi skal tilpasse refusjonskravet i headingen med korrekt henvisning til lovtekst

Utført
System
WT-299
Forbedret tømming av søppelbøtten

Løsrevne poster i databasen kunne medføre markering av feil på deltaker, at listen over deltakere som kan anonymiseres var blank med mer.
Tømming av søppelbøtten fjerner nå slike løsrevne poster.

Utført
System
WT-272
Får feilmelding ved nyinstallasjon

Rettet feil som gjorde at en ved oppstart etter nyinstallasjon fikk feilmelding om at programmet ikke finner %s.

Utført
System
WT-287
Kan angi full sti til loggfil

Slik at sluttbruker ikke trenger skrivetilgang til installasjonsmappa.

Utført
System
WT-245
Progressjon under oppdatering av Wis Tiltak

Det er fikset slik at man får se progressjon og status under oppdatering av Wis Tiltak. Det er i tillegg fikset slik at man ikke lenger får beskjed om at programmet henger under oppdatering (Wis Tiltak svarer ikke).

Utført
Tilganger
WT-300
Får ikke lagt til tilgang

En feil gjorde at man ikke fikk gitt seg selv tilgang til egen person.

Utført
Tiltaksordninger
WT-293
ARR i refusjonskrav

Vi skal koble tiltaket ARR - Arbeidsrettet rehabilitering til skjema for refusjonskrav.

Utført