Wis Tiltak

Versjon 6.2.4 datert 15.12.2016

Oversikt over alle punkt i denne versjonen.

Antall punkt: 16

Område Tekst Status
Kontakter
WT-215
Navngi fritekstfelt

En kan nå endre navn på fritekstfelt under Bedrift - Diverse.

Må lukke Wis Tiltak og starte på nytt for at endringene skal vises på kontaktskjemaet.

Utført
Personale
WT-372
Utvalget "På venteliste" gir ingen treff

En feil gjorde at det ikke kom opp personale i utvalget "På venteliste"

Utført
Rapporter
WT-363
Rapport 10 - Tok med timer utenfor avtale

Rapporten tar nå ikke med timer som ligger utenfor avtale.

Utført
Rapporter
WT-364
Rapport 57 og 58 tar ikke med timer på sluttdato i tiltaket

Timeføringer på siste dag i tiltaket, eller siste dag i utvalgsperioden ble ikke med i rapportene, dette er nå rettet.

Utført
Rapporter
WT-365
Rapport 59 - Timeføring oversikt

Samme som Rapport 58, bare summert pr ansvarlig

Utført
Rapporter
WT-376
Rapporten "NAV, refusjonskrav" støtter nå ordningen AFT

Har lagt inn endringene i forbindelse med innføringen av AFT på rapporten "NAV, refusjonskrav."

Utført
Rapporter
WT-369
Skriv ut rapport 08 Personal, forside fra personale

Nå trenger en ikke gå til rapporter, velge rapport 08 og så velge personale.
Nå kan en skrive ut rapporten direkte fra informasjons siden til personale, ved og klikke knappen "Skriv ut forside" nederst på siden.

Utført
Rapporter
WT-338
Skrive ut valgte loggføringer

Knappen "Personal-Logg-Print valgte logger" lar en nå velge flere loggføringer (ctrl-klikke) for så å skrive de ut via rapport 05 - Personal, logg.

Utført
Startsiden
WT-349
Bedre oversikt over innloggede brukere

Listen over innloggede brukere hang ikke helt med alltid.
Når en nå høyreklikker og velger "Oppdater liste", så vil programmet sjekke om brukerene faktisk er koblet til databasen.
Lister også opp hvilken ip-adresse brukerene er koblet opp fra.

Utført
System
WT-377
Automatisk backup før oppdatering

Systemet tar nå automatisk backup av databasen før oppdatering.
Backup legges i en datert fil på server.

Utført
System
WT-374
Innloggede brukere stopper oppdatering

Ved oppdatering så kunne en få beskjed om at det var innloggede brukere uten at det var andre brukere inne i Wis Tiltak. Nå fjernes slike "spøkelser".

Utført
System
WT-357
Manuell backup

En kan nå starte backup av database.
Backup blir liggende på server.

Utført
System
WT-358
Pakking av database

En database krymper aldri. Om en sletter mye data, så vil det bare bli ledig plass i databasen. For å krympe og rydde i databasen så må en kjøre prosedyre for å pakke databasen.

Utført
System
WT-355
Reindeksering av databasen

Reindeksering av database sørger for ett raskere program ved at databasespørringer går raskere.

Utført
Tiltaksordninger
WT-373
Nytt Tiltak: AFT - Arbeidsforberedende trening

Har lagt til tiltaket AFT (Arbeidsforberedende trening), med tilhørende systemmaler.

Tiltakes aktiveres via Oppsett - Tiltaksordninger.

Malene hentes inn via Oppsett - Tekstmaler - Systemtekstmaler.
Velg "Arbeidsforberedende trening (AFT)" i dropdown.
Velg de malene dere ønsker og bruke(ctrl-klikk for å velge flere)
Klikk "Importer valgte maler"

Utført
Timeføring
WT-328
Feil ved føring av timer, lager duplikat

Det kan opstå dubletter ved timeføring i timeføringsmodulen. Dette er korrigert

Utført