Wis Tiltak

Versjon 6.3.0 datert 28.02.2017

Oversikt over alle punkt i denne versjonen.

Antall punkt: 21

Område Tekst Status
Personale
WT-379
Lagring av bistandsbedrift

Kontaktperson og ansvarlig ble ikke lagret

Utført
Personale
WT-350
Varslinger

Varsling

En kan nå legge inn regler for automatisk opprettelse av oppgaver.
Oppgavene knyttes til deltakere og vil vises som en vanlig loggføring. De vil også komme opp på fremsiden i lag med vanlige oppgaver.

Dette gjøres under Oppsett | Tiltaksordninger | Varsling
To typer regler:

  • regler pr tiltak som knyttes til søkerdato, startdato eller sluttdato
  • repeterende regler for måned, kvartal, halvår eller årlig. (Legges også inn på ett tiltak, men kjøres for alle deltakere uavhengig av tiltak)
    Tidspunkt for opprettelse av oppgavene bestemmes av oppsett under:
    Oppsett | Bedriften | Diverse | Opprett varsel/oppgave dager før frist
    Standard er at varsel/oppgave opprettes 14 dager før frist

Eksempel på første type:
Dato: Søkerdato
Dager +-: 0
Prefix: Fornavn
Tittel: Søkersamtale
Skjema: FEL, Søkersamtale
Til hvem: Ansvarlig

Det vil da bli opprettet en loggføring på deltakeren, og oppgave til ansvarlig for deltakeren med frist = søkerdato, tittel = Fornavn: Søkersamtale og innholdet i loggen vil være skjemaet FEL, Søkersamtale ferdig flettet.

Utført
Rapporter
WT-395
Rapport 53: kunne velge tiltak på rapporten

Det er nå mulig å velge tiltaksordning på rapport 53

Utført
Rapporter
WT-383
Alle mnd i rapport 11

Det er lagt inn valg for alle måneder i rapport 11 Personal timer pr. måned.

Utført
Rapporter
WT-335
Feil i sortering på i rapporter (og enkelte plasser i UI)

Alfabetisk lister legger de som har etternavn på Ø seg etter O og ikke til slutt.

Utført
Rapporter
WT-398
Legg til 6 mnd tilsagnsperiode

Lagt til mulighet for å legge inn pr. 6 mnd. (halvår) i satser på tiltaksordning under oppsett

Utført
Rapporter
WT-327
Rapport 05: Feiler grunnet blankt standardvalg på loggtype i utvalget

Feilen oppstod hvis man valgte blank i typeutvalget (standardutvalg). Dette er nå rettet.

Utført
Rapporter
WT-378
Rapport 12. Personal bistandsbedrifter

Rapporten viser ikke bedriftens kontaktperson og mobilnummer

Utført
Rapporter
WT-382
Rapport 15 - Sorter på søkerdato for deltakere på venteliste

Utvalget: "Sorter etter innsøkingsdato" sorterte på tiltakets fradato istede for innsøkingsdato.
Rapporten sorterer nå korrekt på søkerdato.

Utført
Rapporter
WT-388
Rapport 19 - NAV, refusjonskrav tar med postnummer

Det var tidligere postnummer og poststed nederst ved signatur. Viser nå kun poststed.

Utført
Rapporter
WT-399
Rapport 45 - Månedsrapport til Arbeid og Inkludering

Ny Excel-rapport som danner grunnlag for månedsrapport til Arbeid og Inkludering.

Utført
Rapporter
WT-389
Rapport 57 - fakturagrunnlag

Rapporten lister feil i "Snitt timer pr. mnd" og i kolonnen "Timer i Tiltaket"
Rapporten tok også med deltakere på venteliste.

Utført
Rapporter
WT-403
Rapport 57: Snitt tid i tiltaket ble alt for lavt
Utført
Rapporter
WT-390
Rapport 58 - Summerte feil

Problemer rundt grensedatoer(avtale start/slutt og periode start/slutt) kunne gi feil summer.
Gir nå samme resultat som rapport 57 - Fakturagrunnlag.

Utført
Rapporter
WT-391
Rapport 59 - Summerte feil

Problemer rundt grensedatoer(avtale start/slutt og periode start/slutt) kunne gi feil summer.
Gir nå samme resultat som rapport 57 - Fakturagrunnlag.

Utført
Rapporter
WT-400
Rapport 59 - tok med timeføringer fra søppelbøtta

Rapporten tar nå ikke med timer fra loggføringer som er slettet.

Utført
Rapporter
WT-342
Sortering i rapportutvalg

Opplisting av deltakernavn i diverse rapportutvalg listet opp navn på æøå i feil rekkefølge.

Utført
Startsiden
WT-381
Feil i listing av deltakere som skal anonymiseres

Personale som skal anonymiseres dukket opp for tidlig, og med feil innen dato.
Dette er nå rettet.

Utført
System
WT-385
Ny fraværstype: Sykemelding uten lønn

Rapport 14 Personal, VTA lønn tar hensyn til den nye fraværstypen slik at "Sykemelding uten lønn" ikke blir telt med i utlønning.

Utført
Timeføring
WT-380
Korrekt sortering på navn.

Etternavn på ÆØÅ, ble sortert feil.

Utført
Personale
WT-405
Kontaktpersoner vises ikke i oppslagsfelt

Feks. Personlale - Tiltaksordning - Fastlege og NAV-avdeling vises ikke.
Kom av feil markering av kontakt som aktiv.

Planlagt