Wis Tiltak

Versjon 6.4.0 datert 20.06.2017

Oversikt over alle punkt i denne versjonen.

Antall punkt: 21

Område Tekst Status
Oppgaver
WT-437
Hopp til deltaker virker ikke

Knappen til høyre for deltaker/firma lar en nå hoppe til deltaker/firma.

Utført
Personale
WT-450
Datofelt i ekstern bedrift

Vi har lagt til start- og sluttdato i ekstern bedrift. Det vil komme tilknyttende rapporter etterhvert.

Utført
Personale
WT-451
Enklere og velge skjema

En kan nå søke i skjema for enklere og finne riktig skjema

Utført
Personale
WT-449
Enklere valg ved oppslag

Når en f.eks skal legge inn ansvarlig for tiltaket, så skrive en inn deler av navnet og trykker enter og får opp liste med navn. Før måtte en klikke Ok for å velge, men nå kan en bruke pil opp/ned og så trykke Enter.

Utført
Personale
WT-404
Feilmelding hvis man har en turnus med navn over 30 tegn

Feilmelding på turnus etter at man registrerer en turnus med navn over 30 tegn.

Utført
Personale
WT-442
Feilmelding ved bytte mellom utvalg

Enkelte ganger kunne en få feilmelding ved bytte til/fra utvalget Venteliste.
Har også forbedret hastighet på utvalget.

Utført
Personale
WT-453
Nye skjema

Nye felles skjema:
1. Mottatt henvisning
2. Oppstartsmelding
3. Ingen kontakt
4. Oppstr.ikke gjennomført
5. Endret startdato
6. Forlengelse
7. Avsluttet før tid
(Importeres fra system maler)

Utført
Personale
WT-435
Registrere stillingsprosent ved oppstart og slutt

Det er nå mulig å registrere stillingsprosent ved oppstart og slutt av ett tiltak.

Utført
Personale
WT-443
Sortering i velger

En kan nå velge og sortere på Etternavn, Fornavn eller Fornavn Etternavn

Utført
Personale
WT-433
Tiltakshistorikk loggførte ikke alle endringer

Loggførte ikke endring av:

 • tiltaksordning
 • arbeidsområde
 • arbeidsoppgaver
 • lønnstrinn
 • timegruppe
 • sluttårsak
 • yrkesfordeling
 • formål
 • kommentar
Utført
Personale
WT-447
Utvalget "Venteliste" sorterer på søkerdato

Utvalget sorterer på innsøkningsdato

Utført
Personale
WT-440
Utvide datofelt

Har lagt inn støtte for at man kan trekke/utvide datokolonnen på flippen tiltaksordninger.

Utført
Rapporter
WT-430
Søkemulighet i rapportvelger

Det kan til tider være utfordrende og finne riktig rapport. Muligheten for søk skal gjøre det enklere og finne de rapportene en er ute etter.
Har lagt inn beskrivelse av rapportene.

Utført
Rapporter
WT-438
Utvalg på enkelte rapporter feiler ved mange deltakere
Utført
Startsiden
WT-425
Oppsett på forsideelementet Hendelser

En har nå mulighet til å sette opp hva en vil ha i lista over hendelser.

 • Type hendelser
 • Avdeling
 • dager tilbake i tid
 • dager frem i tid
 • Bare de en har tilgang til
Utført
System
WT-448
Kortere oppstartstid

Når vi introduserte varslinger i forrige versjon, så ble nye varslinger lagt til ved pålogging i Wis Tiltak. Denne rutinen tok for tiltaksbedrifter med mange deltakere opp til 20 sekunder. Den skal nå ta under 1 sekund.

Utført
System
WT-434
Mer fornuftig vindusstørrelse på Wis Tiltak ved oppstart

Om en har en større skjerm, er vinduet for Wis Tiltak nå større.

Utført
System
WT-426
Støtte for eksterne vindu

Gjør det mulig og åpne alle skjema(kontakt, personale, editor) i egne vindu.
Dette vil gjøre det enklere og f.eks skrive sluttrapport i ett vindu, mens en leter opp informasjon i ett annet.

Utført
Tekstmaler
WT-439
Nye flettefelt

Flettefelt som nå er tilgjengelig:

 • Nav-veileder E-post
 • Tilsagnsnummer
 • Deltakers initialer
Utført
Tiltaksordninger
WT-436
Automatisk oppgave ut fra startdato kommer på avsluttede tiltak

Om en nå legger inn nytt varsel under Oppsett | Tiltaksordninger | Varsling som baserer seg på søkerdato eller startdato, så vil det ikke bli opprettet oppgaver for avsluttede tiltak.

Utført
Timeføring
WT-424
Nytt utvalg på timeføring: Avdeling

Gjør det enklere og føre timer for "sine" deltakere om en har mange avdelinger.

Utført