Wis Tiltak

Versjon 6.4.3 datert 05.01.2018

Oversikt over alle punkt i denne versjonen.

Antall punkt: 1

Område Tekst Status
System
WT-497
Nye kommune og postnummer

Oppdatering som oppdaterer kommuner og poststed

Utført