Wis Tiltak

Versjon 7.0.0 datert 13.12.2018

Oversikt over alle punkt i denne versjonen.

Antall punkt: 8

Område Tekst Status
Personale
WT-526
Forbedret oversikt på deltaker

All info under informasjonsflippen forsvant når deltakeren ble avsluttet.

Nå lister vi kommende eller avsluttet tiltak om det ikke er aktive tiltak på deltaker.
Og systemet velger det tiltaket som er nærmest i tid.

Utført
Personale
WT-562
Ny status på deltakere: Annullert

Om en ønsker og beholde data på deltakere som står på ventelist, men trekker seg, så kan en nå gi de status annullert ved og beholde blank startdato, men sette sluttdato på tiltaket. Da vil tiltaket få status annullert, og statusen vil reflekteres i rapporter som tar ut status.
Med sluttdato og sluttårsak, så er det også mulig og anonymisere deltakeren.

Utført
Personale
WT-567
Nytt felt på deltaker: Løpenummer

Løpenummer styres av programmet, og er en entydig id på deltakeren i Wis Tiltak.

Utført
Personale
WT-518
Nytt skjema tar hensyn til venteliste

Tidligere så var utvalget <Alle> om deltaker var på venteliste. Nå filtreres det på tiltaket deltakeren står på venteliste på.

Utført
Personale
WT-544
Søkefunksjon i logg

En kan nå søke i loggføringer på en deltaker

Utført
Rapporter
WT-553
Rapport 17: NAV, fraværsrapport

Rapporten listet tidligere sykmeldinger og ferie på dager utenfor turnus.
Endret slik at dager utenfor turnus ikke blir markert.

Utført
System
WT-535
Vedleggshåndering av Wis Tiltak

Hovedpunktet ved versjon 7.0.0 er og innføre vedlegghåndtering i Wis Tiltak.

Fordelene er:

 • Vedlegg samles i en mappe per deltaker
 • En kan la Wis Tilgang styre tilgang på deltakerens vedleggmappe, slik at bare brukere som har tilgang til deltakeren får tilgang til vedlegg knyttet til deltakeren.
 • Tilgang til mapper og vedlegg oppdateres når tilganger i Wis Tiltak endres
 • Enklere anonymisering, Wis Tiltak kan nå slette alle vedlegg tilknyttet gitt deltaker

Krav for at en kan ta i bruk vedlegghåndtering:

 • Kjøre Wis Tiltak fra samme server som vedleggmappene ligger på. (Typisk terminalserver/Citrix løsning)
 • Kjøre Wis Tiltak fra filserver, men alle PC'er som er koblet opp mot serveren er meldt inn i felles domene.
 • Om en kjører Wis Tiltak fra filserver uten og ha PC'ene i samme domene, så kan en la Wis Tiltak håndtere vedlegg, men Wis Tiltak har da ikke mulighet til å styre tilgang til vedleggene.

Hvordan ta i bruk vedlegghåndtering i Wis Tiltak:

 1. Windows administrator må gi alle brukerne tilgang til å styre rettigheter
 2. Etter oppdatering til versjon 7.0.0, så må alle brukere logge på Wis Tiltak. Wis Tiltak vil da knytte pålogget windowsbruker til Wis Tiltakbrukeren.
 3. Wis Tiltak administrator må sjekke alle brukere(System - Brukere) og huke av for tilknytning til windowsbruker.
 4. Wis Tiltak administrator må flytte alle eksisterende vedlegg inn til felles vedleggmappe.(1. Oppsett - 2. Bedrift - Diverse - 3.-8. Vedleggsinnstillinger)

  Forklaring til skjermbildet
  3. Her velger en vedleggmappe, som nevnt over, så må alle brukere nå mappen ved hjelp av samme sti.
  4. Når en har valgt mappe, så huken en av her for å tillate Wis Tiltak og flytte vedlegg inn til vedleggmappen.
  5. Om en fyller kravene over, så kan en også huke av for at Wis Tiltak styrer tilgang til vedleggsmappen.
  6. Flytter eksisterende vedlegg inn i Wis Tiltak, om ikke alle vedlegg lar seg flytte inn, så kan det komme av at de er ligger på en lokal PC/hjemmeområdet til en bruker, er slettet, eller er i bruk.
  7. Om en skal ha tilgang til en deltakers vedlegg, men ikke har det, så kan en bruker som har tilgang benytte denne knappen for å tvinge oppfrisking av mappe tilganger.
  8. Om ikke alle vedlegg ble flyttet inn, så kan denne knappen liste opp vedlegg som kom over.

Tilgang til vedlegg styres av tilganger gitt til en bruker, og kan endres ved og endre brukerens avdeling og tilgang under (System - Brukere)
Ved at annen bruker med tilgang gir tilgang for din bruker under Personale - Informasjon - Følgende har tilgang.
Ved at en deltaker flyttes over til din avdeling.

Utført
Turnusmaler
WT-564
Ny rapport: Timeplan ut fra turnus

Rapport 60 - Ukeskalender
Excel rapport som tar ut timeplan for deltaker ut fra turnus. Planen viser hvilke dager de er ved bedriften, samt hvilken avdeling de er på ut fra turnus.

Utført