Navi Sentralbase

Om sentralbasen

Generelt

Navi Sentralbase inneholder data om virksomheten ved alle landets folkehøgskoler.
Sentalbasen er laget for å gjøre arbeidet med innsamling og bruk av folkehøgskoledata enklere og bedre for alle parter.

Eierskap

Prosjektet er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, Folkehøgskolerådet og Statistisk sentralbyrå.
Navi sentralbase eies av Utdanningsdirektoratet og det er WIS som står for utvikling og drift av løsningen.

Innsamling

Nesten samtlige folkehøgskoler benytter det administrative datasystemet "Navi", og det overføres på gitte tidspunkt data derfra til Sentralbasen. De som ikke benytter Navi vil rapportere gjennom f.eks. regneark som blir manuelt behandlet hos WIS før de importeres til sentralbasen..

Bruk av data

Det er mange som bruker data fra folkehøgskolene, og alle disse vil hente ut sine data fra sentralbasen. Foruten alle skolene kan vi nevne Utdanningsdirektoratet, Statistisk sentralbyrå, Folkehøgskolerådet, Informasjonskontorene for folkehøgskolen og Lånekassen.

Innhold

I Navi Sentralbase ligger følgende data:

  • Generelle data om skolen
  • Søkere
  • Kortkurs og elever på kortkurs
  • Langkurs og elever på langkurs
  • Fag og elever på fag

Rapporteringskalender

Skolene kan når som helst levere data til sentralbasen, men innholdet på overføringen vil variere gjennom året. Nedenfor ser du hvilke datoer sentralbasen vil ta i mot de ulike dataene. Fra Navi vil det bli sendt data litt lenger enn det sentralbasen vil ta i mot. Dette for å åpne for at sentralbasen i enkelte tilfeller kan ta i mot ut over de periodene som er satt opp.