Navi

Versjoner

På WisWeb opererer vi med kvartalsvise versjoner (Q1-Q4). Endringer på gjeldende versjon legges normalt ut en gang pr. uke. Klikk på ønsket versjon for å se utførte og planlagte oppgaver.

Gjeldende

Planlagte

2020-Q3, planlagt 30.09.2020
V3 Test, planlagt 27.03.2020

Tidligere

2020-Q1, datert 31.03.2020
2019-Q4, datert 31.12.2019
2019-Q3, datert 30.09.2019
2019-Q2, datert 30.06.2019
2019-Q1, datert 31.03.2019
2018-Q4, datert 31.12.2018
2018-Q3, datert 30.09.2018
2018-Q2, datert 30.06.2018
2018-Q1, datert 31.03.2018
2017-Q4, datert 31.12.2017
2017-Q3, datert 30.09.2017
2017-Q2, datert 30.06.2017
2017-Q1, datert 31.03.2017
2016-Q4, datert 31.12.2016
2016-Q3, datert 30.09.2016
2016-Q2, datert 30.06.2016
2016-Q1, datert 31.03.2016
2015-Q4, datert 31.12.2015
2015-Q3, datert 30.09.2015