Wis Skole

Versjoner

Her ligger en oversikt over de siste versjonene som er lagt ut. Lista er inndelt i gjeldende, planlagt og tidligere versjon. 
NB! Du vil bare se planlagte versjoner, hvis disse er publisert.

Gjeldende versjon:

Versjon 2019.5 (2 punkt) - 10.12.2019
Oppdatering av sertifikat i forbindelse med signering av exe-fil. Endret nummerering av versjoner.

Alle tidligere versjoner ...