InVi

Universell utforming

InVi tilbyr løsninger for frivilligsentralene og her kan du se status for hvordan løsningene oppfyller kravene til universell utforming og tilgjengelighet.

Document image

1. februar 2023 var frist for at alle offentlige organisasjoner må dokumentere at sine nettsider tilfredsstiller gjeldene krav. Dette gjøres gjennom en "Tilgjengelighetserklæring". Du kan lese mer om dette hos uutilsynet. Ca. halvparten av landets frivilligsentraler er kommunale og dermed underlagt kravet om tilgjengelighetserklæring. Erklæringen skal fornyes årlig.

Universell utforming handler i denne sammenhengen om at alle skal ha samme mulighet til å bruke nettsider og digitale tjenester uavhengig av funksjonsvariasjoner.

Denne oversikten viser status for de ulike punktene for InVi. Vi jobber med å forbedre de punktene som vi kan gjøre noe med. De punktene som har status "Styres av kunde" må frivilligsentralen selv gå gjennom og vurdere.

Uutilsynet har et fint eksempel på nettsidene sine der de tar for seg ett av de 47 punktene og viser hvordan et svar på det punktet kan se ut. Gå til eksempel.


InVi Nettside  |  InVi Portal

System: InVi Portal

Dette er en nettsideløsning for "Foreningsportal".

Status (klikk for å filtrere):
Viser alle 47 punkt
Innfridd: 28
Styres av kunde: 9
Ikke aktuelt: 7
Delvis innfridd: 3


1. Mulig å oppfatte

1.1. Tekstalternativer

 1.1.1. Ikke-tekstlig innhold (Nivå A) Mer info

Gi brukeren et tekstalternativ for innhold som ikke er tekst.

Innfridd
22.01.2024: Innfridd. Det er tekstlig informasjon for alle bilder, illustrasjoner og ikoner.
01.02.2023: Ikke innfriddd. Det er varierende bruk av tiltler på bilder. Vi jobber med å forbedre dette i løsningen.

1.2. Tidsbaserte medier (lyd og video)

 1.2.1. Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt, Nivå A) Mer info

Gi brukeren et alternativ når innholdet presenteres kun som video eller lyd.

Styres av kunde
Kunden styrer selv innlegging av tekst der det legges ut videoer eller lydfiler.

 1.2.2. Teksting (forhåndsinnspilt, Nivå A) Mer info

Tilby teksting for forhåndsinnspilt video med lyd.

Styres av kunde
Kunden må sørge for at video med lyd bli tekstet.

1.3. Mulig å tilpasse

 1.3.1. Informasjon og relasjoner (Nivå A) Mer info

Ting skal være kodet som det ser ut som.

Delvis innfridd
Det brukes i liten grad tabeller på nettsidene og noen tabeller kan mangle enkelte koder.

 1.3.2. Meningsfylt rekkefølge (Nivå A) Mer info

Presenter innhold i en meningsfull rekkefølge.

Styres av kunde
Kunden må sørge for å skrive innhold i en meningsfyllt rekkefølge.

 1.3.3. Sensoriske egenskaper (Nivå A) Mer info

Instruksjoner må ikke utelukkende være avhengige av form, størrelse, visuell plassering, orientering, eller lyd for å kunne bli forstått.

Innfridd
Både i interne skjema og i skjema som kunden lager, har vi med ledetekster, info om krav og feilmeldinger.

 1.3.4. Visningsretning (Nivå AA) Mer info

Brukeren må få velge om innholdet skal vises i liggende eller stående retning.

Innfridd
Sidene er responsive, og støtter derfor alle enheter og dermed stående og liggende utforming.

 1.3.5. Identifiser formål med inndata (Nivå AA) Mer info

Skjemaelementer er kodet med inndataformål.

Innfridd
Både faste skjema og skjema som genereres av kunden er kodet med navn, tittel eller id-attributt.

1.4. Mulig å skille fra hverandre

 1.4.1. Bruk av farge (Nivå A) Mer info

Ikke bruk presentasjon som bygger utelukkende på farge.

Innfridd
26.01.2024: Innfridd. Det er ikke presentasjon/funksjonalitet som utelukkende bruker farge.
01.02.2023: Delvis innfridd. Det kan være enkelte steder der lenker og andre elementer markeres med kun farge, men stort sett gjøres dette med flere visuelle endringer. Vi jobber med å finne og korrigere steder der presentasjonen utelukkende bygger på farge.

 1.4.2. Styring av lyd (Nivå A) Mer info

Gi brukeren mulighet til å stoppe eller pause lyd som starter automatisk.

Ikke aktuelt
Vi har ikke lyd som starter automatisk på nettsidene.

 1.4.3. Kontrast (minimum, Nivå AA) Mer info

Kontrastforholdet mellom teksten og bakgrunnen er minst 4,5:1.

Delvis innfridd
Det aller meste på nettsiden har kontrast som tilfredsstiller kravene, men det er noen nettsider som benytter en seksjon med hvit skrift på grønn bakgrunn. Vi vil i samråd med NFS se på endringer av profilfarger for å øke kontrasten.

 1.4.4. Endring av tekststørrelse (Nivå AA) Mer info

Tekst kan bli endret til 200 % størrelse uten tap av innhold eller funksjon.

Innfridd
Alle nettsider kan zoomes opp til 200% ved at alt innhold tilpasser seg bredden uten at innhold forsvinner.

 1.4.5. Bilder av tekst (Nivå AA) Mer info

Bruk tekst i stedet for bilder av tekst.

Styres av kunde
Vi benytter aldri bilder med tekst unntatt enkelte logo-elementer. Kunden må sørge for at en ikke setter inn bilder av tekst.

 1.4.10. Dynamisk tilpasning (Reflow. Nivå AA) Mer info

Innhold skal kunne endres til 400 prosent størrelse ved 1280 piksler bredde, uten tap av informasjon eller funksjonalitet.

Innfridd
Nettsidene er responsive og tilpasser seg greit 400 prosent zoom.

 1.4.11. Kontrast for ikke-tekstlig innhold (Nivå AA) Mer info

Ikke-tekstlig innhold skal ha et kontrastforhold på minst 3:1 mot farge(r) som ligger ved siden av.

Delvis innfridd
Det er noen steder at knapper og lenker må få økt kontrasten litt for å tilfredsstille kravene. Dette henger også noe på profilfarger som benyttes.

 1.4.12. Tekstavstand (Nivå AA) Mer info

Tekstavstanden skal kunne overstyres for å gjøre teksten lettere å lese.

Innfridd
26.01.2024: Innfridd. Bruker styrer tekstutforming.
01.02.2023: Delvis innfridd. Lange ingresser på nyhet og aktivitet blir klippet. Og større tekst/linjeavstand vil medføre at mindre tekst vises. Men funksjonelt har det lite og si i og med at brukeren kan åpne nyhet/aktivitet for å lese alt innholdet.

 1.4.13. Pekerfølsomt innhold eller innhold ved tastaturfokus (Nivå AA) Mer info

Brukeren skal ha mer kontroll over innholdet på nettsiden som får fokus med musepeker eller tastatur.

Innfridd
Det er svært lite innhold på nettsidene som tar fokus. Der det er skjema med felt, vil markøren kunne styres med tabulator.

2. Mulig å betjene

2.1. Tilgjengelig med tastatur

 2.1.1. Tastatur (Nivå A) Mer info

All funksjonalitet skal kunne brukes kun ved hjelp av tastatur.

Innfridd
26.01.2024: Innfridd. Det er ryddet opp i lenker slik at det er mulig å bruke løsningen kun med tastatur.
01.02.2023: Delvis innfridd. Noe innhold kan ha for mange lenker som kan skape problemer for tastaturbruk. Dette vil vi forsøke å forbedre.

 2.1.2. Ingen tastaturfelle (Nivå A) Mer info

Unngå tastaturfeller.

Innfridd
Det er ingen tastaturfeller.

 2.1.4. Hurtigtaster som består av ett tegn (Nivå A) Mer info

Brukeren skal enkelt kunne slå av hurtigtaster som består av ett tegn.

Innfridd
Vi har ingen hurtigtaster på nettsidene.

2.2. Nok tid

 2.2.1. Justerbar hastighet (Nivå A) Mer info

Tidsbegrensninger skal kunne justeres av brukeren.

Innfridd
Det er ingen tidsbegrensninger på nettsidene.

 2.2.2. Pause, stopp, skjul (Nivå A) Mer info

Gi brukeren mulighet til å stoppe, pause eller skjule innhold som automatisk endrer seg.

Ikke aktuelt
Vi har ikke innhold på nettsidene som automatisk endrer seg.

2.3. Anfall og andre fysiske reaksjoner

 2.3.1. Terskelverdi på maksimalt tre glimt (Nivå A) Mer info

Innhold skal ikke blinke mer enn tre ganger per sekund.

Ikke aktuelt
Vi har ikke noe som blinker på nettsidene.

2.4. Navigerbar

 2.4.1. Hoppe over blokker (Nivå A) Mer info

Gi brukeren mulighet til å hoppe direkte til hovedinnholdet.

Styres av kunde
Kunden kan selv legge inn snarveier for å hoppe i innholdet.

 2.4.2. Sidetitler (Nivå A) Mer info

Bruk nyttige og tydelige sidetitler.

Styres av kunde
Kunden styrer selv hvilke titler som skal brukes når en skriver inn innhold i InVi.

 2.4.3. Fokusrekkefølge (Nivå A) Mer info

Presenter innholdet i en logisk rekkefølge.

Styres av kunde
Kunden styrer selv rekkefølge på seksjoner og innhold i dokumenter.

 2.4.4. Formål med lenke (i kontekst, Nivå A) Mer info

Alle lenkers mål og funksjon fremgår tydelig av lenketeksten.

Styres av kunde
Kunden styrer selv hvilken lenketekst som benyttes.

 2.4.5. Flere måter (Nivå AA) Mer info

Tilby brukeren flere måter å navigere på.

Innfridd
23.01.2024: Innfridd. Det er mange ulike måter å finne data på med filter og søk.

 2.4.6. Overskrifter og ledetekster (Nivå AA) Mer info

Sørg for at ledetekster og overskrifter er beskrivende.

Styres av kunde
Kunden styrer for selv ledetekster og overskrifter.

 2.4.7. Synlig fokus (Nivå AA) Mer info

Sørg for at alt innhold får synlig fokus når du navigerer med tastatur.

Innfridd
23.01.2024: Det er lagt inn markering av alle klikkbare elementer ved bruk av tabulator.

2.5. Inndatametoder

 2.5.1. Pekerbevegelser (Nivå A) Mer info

Innhold på nettsiden skal kunne brukes med enkel pekerinput.

Innfridd
Bruker kun enkle pekerbevegelser på nettsiden.

 2.5.2. Pekeravbrytelse (Nivå A) Mer info

Uheldige og feilaktige input via mus eller berøringsskjerm skal lettere kunne forhindres.

Innfridd
Nettsiden benytter ingen avanserte pekerinput.

 2.5.3. Ledetekst i navn (Nivå A) Mer info

Brukere som bruker visuelle ledetekster skal også kunne bruke kodede ledetekster.

Innfridd
23.01.2024: Innfridd. Vi bentter normalt samme info i koding som det som er synlig for brukeren.

 2.5.4. Bevegelsesaktivering (Nivå A) Mer info

Funksjonalitet som kan betjenes med å bevege enheten eller ved brukerbevegelse, skal også kunne betjenes med brukergrensesnittkomponenter.

Innfridd
Nettsiden benytter ikke bevegelsesaktivering.

3. Forståelig

3.1. Leselig

 3.1.1. Språk på siden (Nivå A) Mer info

Sørg for at språket til innholdet på alle nettsider er angitt i koden.

Innfridd
Vi tilbyr bare nettsider på norsk og spårket er angitt på siden. Vi benytter plugin for Google Translate slik at nettsidene kan oversettes til mange språk.

 3.1.2. Språk på deler av innhold (Nivå AA) Mer info

Sørg for at alle deler av innholdet som er på et annet språk enn resten av siden er markert i koden.

Ikke aktuelt
Vi tilbyr ikke andre språk, så dette er ikke aktuelt.

3.2. Forutsigbar

 3.2.1. Fokus (Nivå A) Mer info

Når en komponent kommer i fokus medfører dette ikke automatisk betydelige endringer i siden.

Innfridd
Vi gjør ingen endringer på siden selv om en komponent for fokus.

 3.2.2. Inndata (Nivå A) Mer info

Endring av verdien til et skjemafelt medfører ikke automatisk betydelige endringer i siden.

Innfridd
Vi gjør ikke betydelig endringer på siden når et skjemafelt endres.

 3.2.3. Konsekvent navigering (Nivå AA) Mer info

Navigasjonslinker som gjentas på flere sider skal ha en konsekvent rekkefølge.

Innfridd
Toppmeny og bunnmeny står fast og er lik på alle sider. Ut over det, så har vi ingen faste menyer.

 3.2.4. Konsekvent identifikasjon (Nivå AA) Mer info

Elementer som har samme funksjonalitet på tvers av flere sider er utformet likt.

Innfridd
Nyheter og aktiviteter er utformet likt på hovedsiden og sine undersider. Kalender har litt forskjellig utforming på hovedsiden kontra sin underside.

3.3. Inndatahjelp

 3.3.1. Identifikasjon av feil (Nivå A) Mer info

For feil som oppdages automatisk må du vise hvor feilen har oppstått og gi en tekstbeskrivelse av feilen.

Innfridd
Der det er faste skjema eller at kunden har definert skjema viser vi feil eller mangler.

 3.3.2. Ledetekster eller instruksjoner (Nivå A) Mer info

Det vises ledetekster eller instruksjoner når du har skjemaelementer som må fylles ut.

Innfridd
23.01.2024: I skjema der bruker kan fylle ut, benytter vi synlige ledetekster.

 3.3.3. Forslag ved feil (Nivå AA) Mer info

Dersom feil blir oppdaget automatisk, gi brukeren et forslag til hvordan feilen kan rettes.

Innfridd
Varsling av manglede utfylte felt i skjemaene for å bli frivillig/få hjelp, markerer hva som må fylles ut om brukeren prøver og levere med manglende informasjon.

 3.3.4. Forhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, datafeil, Nivå AA) Mer info

For sider som medfører juridiske forpliktelser må det være mulig å kunne angre, kontrollere eller bekrefte dataene som sendes inn.

Ikke aktuelt
Behandler ikke slike data

4. Robust

4.1. Kompatibel

 4.1.1. Parsing (oppdeling, Nivå A) Mer info

Alle sider skal være uten store kodefeil.

Ikke aktuelt
22.01.2024: Ikke aktuelt. Dette kriteriet er dekket under andre punkt.
01.02.2023: Ikke innfridd. Nesting av lenker bryter valideringa.

 4.1.2. Navn, rolle, verdi (Nivå A) Mer info

Alle komponenter har navn og rolle bestemt i koden.

Innfridd
23.01.2024: Innfridd. Det er lite bruk av denne type aktive felt i portalen, men vi bruker titler i koden der det er nødvendig.

 4.1.3. Statusbeskjeder (Nivå AA) Mer info

Brukeren skal få statusbeskjeder om viktige endringer på nettsiden uten at det gir kontekstendring.

Ikke aktuelt
Vi benytter ikke statusbeskjeder på nettsidene.