WisWeb

WisWeb er et intranett som benyttes av over 5 000 brukere med applikasjoner for bl.a. nettsider, kvalitetsstyring og prosjektstyring.

WisWeb består av mange moduler der du kan velge det som passer for din bedrift. Systemet er webbasert og alltid tilgjengelig. Modulene er utformet likt så det er lett å lære å bruke nye. Du kan tilpasse systemet slik at ulike brukere får tilgang til akkurat de moduler de skal ha.

WisWeb