Wis Skole

Wis Skole Versjon 02, 18.04.2001

Her finner du informasjon om hva som er nytt, endret o.l. i versjon 2, datert 18.04.2001. Du kan også se på kjente feil i denne versjonen

Generelt
I versjon 2 er det lagt inn vitnemål og protokoller. I tillegg er det nå åpnet for flere detaljer på elever og personale.

 

Installere for første gang eller oppgradere fra tidligere versjon
Det er ingen forskjell på å installere første gang eller å oppgradere programmet. Eventuelle data som er registrert i tidligere versjon vil ikke bli berørt.

Antall punkt: 5

Område Tekst Status
Elevdata
1130
Endret rapporter

Tatt med klassestyrer(e) på elevlista

Karakterutskriften bruker nå terminen som er valgt i toppen

Utført
Elevdata
1128
Mer om elevene

Når en står i elevlista kan en dobbelklikke eller klikke knappen for "Vise elevskjema". Da kommer elevskjema for valgt elev fram.

Her er det bl.a. mulig å legge inn adresser til eleven og til foresatte. Hvis en drar skjemaet litt til side, kan en bytte elev ved å klikke i lista.

Dermed slipper man å lukke elevskjemaet for hver gang.

 

Utført
Karakter
1127
Vitnemål og protokoller
Det er nå lagt inn vitnemålsutskrifter og protokoller.
Utført
Oppsett
1131
Retting av diverse småfeil

Ved innlegging av elever måtte en av og til ut av systemet for at de nye elevene kom opp på karakterskjemaet. Feilen er rettet.

Det var ikke mulig å fjerne klassestyrer når det først var lagt inn. Nå virker Del-tasten der.

Når en brukte pil opp/ned for å bytte felt på Klasse-Generelt, kunne klassestyrer bli endret. Feilen er rettet.

Programmet startet alltid opp på høsttermin. Hvis en nå bytter termin huskes dette når systemet startes igjen.

Utskriftsdialogen var engelsk på de fleste rapporter. Dette er endret til norsk.

Forbedret tilgang til databasen for de som har Access 2000 installert på sin maskin.

På noen maskiner (ca. 1 av 100) manglet ikoner. Feilen er rettet.

Det kom noen ganger feilmelding ved oppstart (før passord-dialogen). Feilen er rettet.

Feilmelding ved bytte av semester før karakterskjema var åpnet. Feilen er rettet.

Det var mulig å høyreklikke på elevmerknaden i karakterskjemaet. Der kunne det også komme en feilmelding. Feilen er rettet.

Problem med registrering av tema på prosjektoppgaven. Feilen er rettet.

Rettet opp feil i hjelpetekster og tips.
Retting

Utført
Personale
1129
Mer om personalet

Når du går inn på personalet ligger det nå et lite skjema for adresse, telefon og e-post.

På utskrift av personale er det tatt med Adresse og telefon.

Utført