Wis Skole

Priser

Det er ingen startkostnad med Wis Skole. Det er kun en fast pris pr. skoleår for å benytte programmet. Denne avgiften dekker alle ny versjoner og ubegrenset brukerstøtte på e-post og telefon.

Document image

Priser

Prisen for skoleåret fastsettes på slutten av forrige skoleår. Prisene nedenfor gjelder for skoleåret 2024-25.

Skoletype

Lisensavgift 2024-25

Skole uten ungdomstrinn

A: Uansett antall elever: kr. 2 625,- (eks. mva: 2 100,-)

Skoler med ungdomstrinn
Skoler med elever på ungdomstrinnet

Her er det det ulike priser avhengig av antall elever ved skolen

  • A: 1 - 99 elever: kr. 2 625,- (eks. mva: 2 100 ,-)
  • B: 100 - 349 elever: kr. 5 250,- (eks. mva: 4 200,-)
  • C: 350 eller flere elever: kr. 7 875,- (eks. mva: 6 300,-)

Prisene er inkl. mva, og gjelder for ett skoleår av gangen.
Dersom alle skolene i en kommune bestiller lisens, så innvilges det rabatt på 20% for hver av skolene.
Skoler som ikke ønsker å fortsette med Wis Skole neste skoleår, må gi oss beskjed om dette senest 30.04. i skoleåret før. Dersom vi ikke får slik beskjed, blir faktura for neste skoleår sendt ut i begynnelsen av mai.

Ta kontakt

Ta kontakt med WIS dersom du har spørsmål eller ønsker å få en presentasjon av løsningen.

Last ned demo

Du har mulighet til å prøve programmet slik det er. Men da vil alle rapporter vise Programmet er ikke registerert"
Ingen data blir berørt under registrering av programmet.
Det betyr at du kan teste ut programmet med dine egne data, registrere det og fortsette der du slapp.

Bestilling

For å legge inn skolens navn i programmet, og dermed på alle rapportene, må programmet registreres.
Dette foregår slik:

  • Åpne bestillingsskjema og fyll ut feltene
  • Fyll ut feltene, skriv ut, skriv under, scann og send på e-post til wis@wis.no.
  • Wis sender lisenskoden til skolen på e-post
  • Skolen legger inn lisenskoden i Wis Skole

Fakturering

Det sendes faktura på våren for kommende skoleår.