Wis Skole

Wis Skole Versjon 03, 25.05.2001

Her finner du informasjon om hva som er nytt, endret o.l. i versjon 3, datert 25.05.2001

Generelt
I versjon 3 er det rettet mange feil i utskrift av vitnemål og protokoller. I tillegg er det nå laget flere utskrifter og valg for hva som skal tas med på utskriftene.

Antall punkt: 8

Område Tekst Status
Elevdata
1136
Retting av diverse småfeil

På vitnemålet ble det satt feil eksamensfag, men dette er nå rettet.

Det var mulig å slette en klasse med elever i noen få tilfeller. Dette er rettet.

Knappen for sletting av personale fungerer.

Poststed kunne ikke registreres på elevene. Dette er nå rettet ved at vi har lagt inn Postens postnummer database. Når en taster inn postnummer på en elev, så skal poststedet automatisk fylles ut.

 

Ved registrering av karakterer og merknad på karakterer, så viste ikke flippen "Merknad på karakter" samme fag som en jobbet med i karaktergriden. En måtte derfor bytte fag hver gang en skulle føre merknad på en karakter. Dette er nå forbedret. Flippen "Merknad på karakter" bytter nå automatisk fag hvis en går til nytt fag i Karakter griden.

Fil til inntakskontoret var feil for vårterminen. Feilen skyldtes at høstterminen ble benyttet uansett, men dette er nå rettet.

Det kom av og til en feilmelding når en brukte piltastene for å gå til neste fag/elev når en holdt på med registrering av karakterer. Feilen er rettet.

Klipp ut (Ctrl + X), Kopier (Ctrl + C) og Lim inn (Ctrl + V) skal nå fungere "overalt" i programmet.

På flippen "Merknad på karakter" ble fagene vist med målform Bokmål uansett hvilken målform skolen har valgt. Dette er nå rettet.

I karakterprotokollen blir det nå skrevet "0/0" i fraværsfeltet for å markere at eleven ikke har noen dager eller timer fravær.

2 feil i karakterutskriften er rettet: Feil rekkefølge på fagene og feil målform på fagnavnene (bare bokmål).

Fikk feilmelding ved utskrift av vitnemål fritak hvis en valgte enkeltelev. Feilen er rettet.

Utført
Felles
82
Kopiere kar.merknad til alle elever i klassen
Lagt inn mulighet for å kopiere en bestemt merknad til alle elevene i klassen. Typisk er Heimkunnskap som alle skal ha merknad "1. term. 9. kl.". Gå til flippen "Merknad på karakter", velg riktig fag i toppen og høyreklikk på den merknaden du vil kopiere til samtlige elever. Da vil du få opp et valg som gjør dette for deg.
Utført
Felles
79
Kopiere Prosjekt Hovedtema til alle i klassen
Lagt inn mulighet for å kopiere prosjekt hovedtema til alle elevene i klassen. Gå til flippen "Prosjekt" og høyreklikk på det hovedtemaet du vil kopiere til samtlige elever. Da vil du få opp et valg som gjør dette for deg.
Utført
Felles
77
Navigering på tatstatur
Det er lagt inn muligheter for lettere navigasjon mellom ulike deler i programmet ved hjelp av tastatur. PageUp/PageDown bytter mellom flipper på aktivt skjema, og pil opp/ned bytter mellom felter på skjemaene.
Utført
Karakter
1135
Eget skjema for visning av merknad på elev

På flippen "Merknad" kan en registrere merknader på elevene i hver termin, evt. merknad som skal på vitnemålet. Her ser en imidlertid bare 2 linjer av merknaden.

Dette er i minste laget når en har lange merknader, og vi har derfor laget et eget skjema som kan åpnes for å vise mer av merknaden for de som ønsker det.

Gå til flippen der du fører karakterer og høyreklikk på linjen til den eleven du vil se på eller endre merknaden til. Velg deretter "Merknad på eleven". Da vil det nye skjemaet dukke opp.

Utført
Karakter
1132
Vitnemål og protokoller

Vitnemålsutskrifter og protokoller skal så langt vi har kontrollert og feilsøkt, være fri for feil.

Utført
Rapport
1133
Utskrift av elevdata

Det er nå laget rapport som skriver ut alle data om elevene når det gjelder adresse, telefon, foresatte osv. Rapporten kan skrives ut for hele klassen eller enkeltelever.

Utført
Rapport
1134
Utvalg i klasselisten

Ved utskrift av klasselisten kan en nå velge om fødselsdato og personnummer skal være med.

Utført