Wis Skole

< Til prosjektet

Wis Skole Versjon 05, 15.08.2001

Denne versjonen åpner skoleåret 2001-02 samt har med en god del forbedringer.Du kan også se på kjente feil i versjon 5

Generelt
Med versjon 5 kan skolene ta i bruk programmet for skoleåret 2001-02. I tillegg er det gjort en del forbedringer etter ønsker fra brukerne.

Installere for første gang eller oppgradere fra tidligere versjon
Det er ingen forskjell på å installere første gang eller å oppgradere programmet. Eventuelle data som er registrert i tidligere versjon vil ikke bli berørt. Vi anbefaler likevel at en før oppgradering tar en kopi av filen Data.Dat som ligger i mappen for Wis Skole.

Antall punkt: 10

Område Tekst Status
Felles
1210
Diverse forbedringer

Kan nå importere elevnummer hvis dette finnes i datafila som skal importeres.

Lagrer ikke terminvalg som gjøres i toppen. Dette må settes under System.

Forbedret sperring av data, slik at det nå ikke skal være mulig å endre noe hvis en ikke har tilgang.

Home/End går il første/siste kolonne i rutenettet for karakterer.

Viser skolens navn på skjermen etter at lisenskoden er registrert.

Utført
Felles
1209
Åpner skoleåret 2001-02

Programmet er nå klart til bruk for kommende skoleår. Bare velg ønsket skoleår i toppen. Lisenskoden er knyttet til skoleåret.

Utført
Felles
143
Nye felt i personalskjema

På personalskjemaet er det nå tatt med mobil-telefon, fødselsdato og ansatt-kode.

I utskriften av personale kan en nå ta med alle felt unntatt merknaden.

Utført
Felles
142
Overføre karakter i Heimk. til nytt skoleår

For å overføre elevene til ny klasse er det laget et skjema under Fil - Overfør elever. Rutinen vil automatisk opprette nødvendige klasser, og legger elevene inn der.

Karakter i Heimkunnskap vil bli overført fra 9. til 10.

Utført
Felles
133
Rapport som skriver ut elever i grid

Kan skrive ut en rapport over elever med fritt antall kolonner.

I tillegg kan en legge inn egne kolonneoverskrifter.

Fint for diverse avkryssingslister.

Utført
Felles
136
Ny flipp Sikkerhetskopi på skjema System

Du kan nå enkelt ta sikkerhetskopi av dataene i Wis Skole. Velg System, Sikkerhetskopi og klikk knappen for Lag. Det er også enkelt å hente tilbake en sikkerhetskopi du har liggende.

Filen som inneholder sikkerhetskopien er komprimert som zip.

Alt som trengs for dette ligger i programmet. 

Utført
Felles
135
Opplegg for pakking (komprimering) av databaser

Det er lagt inn et menyvalg for å reparere basen. Dette kan være aktuelt etter strømbrudd.

Velg Fil - Rydde i basen. Etterpå må programmet startes på nytt.

Utført
Felles
127
Karakterstatistikk, Fil og Papir

Lagt inn rapporter for karakterstatistikk på papir og på fil.

Utført
Felles
128
Låser hele programmet ved godkjenning av protokoll

Det er nå mulig å låse av karakterene for en bestemt termin. Dette finner du under System, Oppsett

Utført
Felles
123
Nytt skjema Eksport

Med menyvalget Fil - Eksporter kommer skjema for eksport fram.

Der kan du velge sortering, ta med ønskede felt fra utvalgte klasser. Deretter kan du overføre lista til f.eks. Excel.

Utført