Wis Skole

Wis Skole Versjon 06, 20.09.2001

Denne versjonen retter noen små feil som dukket opp i versjon 5..

Generelt
Med versjon 5 kunne skolene ta i bruk programmet for skoleåret 2001-02. I den versjonen var det to små feil som nå er rettet opp i versjon 6. Se listen nedenfor.

 

Installere for første gang eller oppgradere fra tidligere versjon
Det er ingen forskjell på å installere første gang eller å oppgradere programmet. Eventuelle data som er registrert i tidligere versjon vil ikke bli berørt. Vi anbefaler likevel at en før oppgradering tar en kopi av filen Data.Dat som ligger i mappen for Wis Skole.

Antall punkt: 2

Område Tekst Status
Oppsett
1212
Flerbruker tilgang til programmet.
En feil i versjon 5 gjorde at flere maskiner ikke fikk tilgang til programmet samtidig. Dette er nå rettet opp, og flere brukere skal igjen kunne jobbe med programmet samtidig.
Utført
Rapport
1211
Papirutskrift av karakterstatistikken til Læringssenteret.

Læringssenteret endret i år litt på papirskjemaet for karakterstatistikken. Innholdsmessig er alt som før, det er bare rekkefølgen av standpunktkarakterer, avgangsprøver og tilvalgsfag som er endret.

Dette har vi nå rettet opp i versjon 6.

Utført