Wis Skole

Wis Skole Versjon 08, 05.11.2001

Denne versjonen inneholder ikke masse nytt siden versjon 7. Den viktigste grunnen til at vi la ut denne versjonen, var at inntakskontorene har endret sitt datasystem og ikke lenger kunne hente inn filen med avgangselever som Wis Skole laget. Vi har derfor endret filen til inntakskontorene. Ellers er det bare noen småfeil som er rettet.

Generelt
I forrige versjon av Wis Skole, versjon 7, la vi inn muligheten for å eksportere avgangselever til inntakskontorene på fil. I midten av forrige uke (31.10.2001) fikk vi beskjed fra Inntakskontoret i Nordland om at de hadde endret importen i sine datasystemer og ikke kunne lese inn filene med avgangselever som Wis Skole laget.

Dette hadde vi ikke fått beskjed om på forhånd, og etter en del telefoner så fikk vi tilsendt informasjon om hvordan filen nå skulle se ut.

Vi velger derfor å legge ut versjon 8 allerede nå, selv om den ikke inneholder mye nytt.

I tillegg til rettet fil med avgangselever, så har vi rettet noen andre feil i programmet.

 

Installere for første gang eller oppgradere fra tidligere versjon
Det er ingen forskjell på å installere første gang eller å oppgradere programmet. Eventuelle data som er registrert i tidligere versjon vil ikke bli berørt. Vi anbefaler likevel at en før oppgradering tar en sikkerhetskopi av dataene i Wis Skole. Klikk her for å se hvordan dette blir gjort i Wis Skole.

Antall punkt: 4

Område Tekst Status
Felles
151
Sortering av elevdata på nr./navn

Utskriften av elevdata kan nå sorteres på navn eller nummer på elevene.

Utført
Felles
184
Feil versjon i fil med avg.eleve til inntakskontor

Inntakskontorene har endret sin import av fil med avgangselever fra grunnskolen. Vi har nå endret filen fra Wis Skole slik at den kan importeres i Intakskontorenes system VIGO.

Utført
Felles
179
Oppdater faglærerliste ved bytte av klasse

Når en byttet klasse i programmet, så ble ikke listen over faglærere oppdatert. Det kunne derfor se ut som om det var samme faglærere i ett fag i alle klassene. Det var en feil i programmet som dukket opp i versjon 7 som førte til dette. Hvis en byttet til et annet fag og tilbake til det opprinnelige faget, så ville faglærerlisten komme opp med riktige lærere.
Denne feilen er nå rettet slik at faglærerlisten hele tiden viser riktig informasjon.

Utført
Personale
1218
Nytt personale ikke tilgjengelig

Nytt personale ble ikke tilgjengelig som faglærere, klassestyrer, rektor o.l. før programmet ble startet på nytt. Dette skyldtes at valgboksene for valg blant innlagt personale ble fylt opp ved oppstart av programmet.
Dette er nå rettet slik at valgboksene hele tiden nå er oppdatert i samsvar med innlagt personale.

Utført