Wis Skole

Wis Skole Versjon 09, 06.12.2001

Denne versjonen inneholder mange forbedringer i forhold til versjon 8. Flere rapporter, ny funksjonalitet (adm. av postnr/-sted, søk etter elever m.m.), forbedret utvalg i rapportene, feilretting m.m. er noe av det som er med.Se på kjente feil i versjon 9

Generelt
I forrige versjon av Wis Skole, versjon 8, var det egentlig ikke mye nytt. Nå i versjon 9 har vi imidlertid gjort en god del forbedringer som vi håper skolene setter pris på. Det aller meste er ting som skolene selv har rapportert av ønsker eller mangler, men i tillegg har vi lagt inn ny funksjonalitet som vi tror vil gjøre Wis Skole til et bedre produkt.

Installere for første gang eller oppgradere fra tidligere versjon
Det er ingen forskjell på å installere første gang eller å oppgradere programmet. Eventuelle data som er registrert i tidligere versjon vil ikke bli berørt. Vi anbefaler likevel at en før oppgradering tar en sikkerhetskopi av dataene i Wis Skole. Klikk her for å se hvordan dette blir gjort i Wis Skole.

Antall punkt: 22

Område Tekst Status
Felles
1220
Hjelpen forbedret

Vi har jobbet med hjelpen i Wis Skole slik at den skal være oppdatert med informasjon om det aller meste av funksjoner/skjermbilder i Wis Skole.

Utført
Felles
209
Lagt inn ny postnummer database

Vi har nå oppdatert Wis Skole med den aller siste postnummer databasen fra Posten.

Utført
Felles
176
Søkemuligheter etter elever på navn

Flere skoler har etterlyst muligheten til å søke etter elever registrert i programmet uavhengig av skoleår og klassetrinn.

Dette er nå lagt inn som egen flipp under Skolen - Søk. Velg ett bestemt skoleår eller alle og ett bestemt klassetrinn eller alle. Skriv deretter inn hele eller deler av navnet til eleven.

I listen som viser resultatet av søket, kan en dobbelklikke eleven for å hoppe til riktig skoleår og klasse.

Utført
Felles
208
Utvidet adresse feltet for både elever og personale

Tidligere var det plass til 50 tegn i adressefeltet. Dette holder for de aller fleste norske adresser. Men de utenlandske skolene fikk problemer, for de kan ikke bruke postnummer feltet vårt, men må legge dette inn i adressen. Adressefeltene er nå utvidet til å bruke 100 tegn.

Utført
Felles
197
Problem med lange felt på elevdata

Flere skoler har meldt om problemer med rapporten Elevdata p.g.a. for smale felter både når det gjelder navn på eleven og telefonnummer. Har rettet på dette ved å la telefonnummer feltene gå over flere linjer + gjøre navnefeltet til eleven bredere og hindre det fra å skriver over fødselsdato feltet.

Utført
Felles
206
Rettet liten feil i rapport KarakterProtokoll

Dersom skolen hadde nynorsk som målform, så var det en liten feil som gjorde at kolonnetittelen "Muntlig" eller "Skriftlig" ble feil for ett av fagene. Dette er nå rettet opp.

Utført
Felles
207
Riktig kolonnetittel på skjermen, tilvalgsfag

Som tittel på kolonnen for føring av tilvalgsfag stod det tidligere "Fag 10. klasse" uansett hvilket klassetrinn du nå registrerte karakterer på.

Dette er nå rettet opp slik at det f.eks. står "Fag 8. klasse" når du fører på en klasse fra 8. klassetrinn.

Utført
Felles
201
Ta med gruppe merknad i rapport Elever pr. gruppe

Ved en forglemmelse ble ikke merknad på gruppen tatt med tidligere i rapporten Elever pr. gruppe. Dette er nå rettet opp.

Utført
Felles
199
Dato på rapportene

Har lagt inn datofelt for dagens dato i de aller fleste rapportene. Unntaket er vitnemål, protokoller, forklaring til vitnemål o.l.

Utført
Felles
203
Rekkefølge av elever i eksport-griden
En feil gjorde at elevlisten under Fil - Eksporter .. ikke var sortert riktig. Dette er nå rettet opp slik at det sorteres på klassetrinn, klassenavn, nr og navn
Utført
Felles
202
Sette norsk datoformat i alle datofelter

Noen skoler har trøbbel med at de plutselig får skråstrek eller andre tegn som skilletegn i datoer. Dette har vi tidligere latt innstillinger i windows bestemme, men vi har nå gått over til å kreve at norsk datoformat (dd.mm.åååå) skal brukes ved visning av datoer i feltene.

Utført
Felles
195
Elever kommer i innlagt rekkefølge på grupper

Under Skolen - Grupper så kom elevene i den rekkefølgen de var lagt inn i gruppen, dvs ikke sortert etter navn, klasse eller andre kriterier. Nå er dette endret slik at listen i utgangspunktet er sortert etter klassetrinn, klasse, nr og navn.

En kan selvsagt sortere som en vil ved å klikke på ønsket kolonnetittel.

Utført
Felles
196
Kuttet nr i rapport Elever pr gruppe

Ringte rundt til 3-4 skoler og spurte om det var behov for denne opplysningen i rapporten. Ingen av de spurte trodde det. Elevens nr i klassen er derfor kuttet fra rapporten nå.

Utført
Felles
173
Overføre grupper mellom skoleår

Har nå lagt inn muligheten for å overføre grupper (inkl. elever) mellom 2 skoleår.

Dette vil fungere tilsvarene som når en overfører klasser mellom 2 skoleår.

Valget finnes under Fil - Overfør elever.

Utført
Felles
194
Feil farge på felter ved skrivebeskyttelse

Felt som er skrivebeskyttet i programmet har en svak gul farge. Noen felter hadde imidlertid feil farge (dvs hvit) når en logget på med passord for Lav tilgang. Dette er nå rettet.

Utført
Felles
188
Komma som skilletegn, fødselsdato personale

Har nå lagt inn muligheten for at komma skal kunne brukes som skilletegn mellom dag, måned og år i datoer ved inntasting.

Utført
Felles
193
Ny rapport - Gruppetabell

Denne rapporten er helt tilsvarende som rapporten Elevtabell. En har utvalg på gruppe, klassetrinn og klasse.

Utført
Felles
182
Utskrift av personalnavn-feltet er for smalt

Flere skoler har etterlyst bredere felt for navn på personalet. Har nå endret feltet noe og håper at dette er nok for alle.

Utført
Felles
172
Utskrift av grupper, gruppert på klasse

Utskriften elever pr. gruppe har nå muligheten til å kjøre utvalg på klasse og/eller klassetrinn.

Utført
Felles
9
Rapport over tilvalgsfaggrupper

Det er laget en ny rapport som skriver ut elevene gruppert på tilvalgsfag. I utvalget velger en ett bestemt eller alle tilvalgsfag, ett bestemt eller alle klassetrinn og en bestemt eller alle klasser på valgt klassetrinn.

Utført
Felles
191
Administrasjon av postnr/poststed

Det er lagt til en ny flipp Postnummer under System i programmet. Her er det en liste over alle elever i programmet som har ugyldig postnummer, dvs postnummer er lagt inn på eleven, men det fins ikke i postnummerdatabasen fra Posten.

En kan da legge inn nytt postnummer på disse elevene. I tillegg er det muligheter for å søke etter postnummer eller poststed i basen, overføre alle med ett bestemt postnummer til et nytt postnummer, og registrere nytt postnummer/-sted.

Utført
Rapport
1219
Ny rapport: Elevtall - Elevoversikt pr. skoleår

Det er laget ny rapport som viser oversikt over elevtallet ved skolen. Rapporten viser antall gutter, jenter og totalt i hver klasse, sum for hvert klassetrinn og totalt ved skolen.

Utført