Wis Skole

Wis Skole Versjon 10, 31.01.2002

Denne versjonen inneholder en god del forbedringer og feilrettinger i forhold til versjon 9. WIS anbefaler derfor alle skoler om å oppgradere Wis Skole til denne siste versjonen. Av nyheter kan vi nevne flere rapporter, bedre utvalg i rapportene, flere opplysninger på foresatte og personalet, oppsett og utskrift av etiketter etc.Se på kjente feil i versjon 10

Generelt
Vi har i versjon 10 av Wis Skole gjort en god del forbedringer som vi håper skolene vil sette pris på. Mye av dette er ting som skolene selv har rapportert av ønsker eller mangler og noe er retting av feil fra versjon 9. I tillegg så har vi endret filen med terminkarakterer til Inntakskontoret slik at den stemmer med de endringene som er gjort i deres system VIGO.

Antall punkt: 25

Område Tekst Status
Elevdata
1222
Tillater lengre filnavn på elevens bildefil
Har utvidet feltet for filnavn på elevens bildefil fra 20 til 40 tegn
Utført
Felles
254
Feil på rapport GruppeTabell

I versjon 10 datert 25.01.2002 og 29.01.2002 så dukket det opp en liten feil i rapporten Gruppetabell.

Hos nynorsk skoler så kommer rapporten ut med elevene på valgt gruppe, men i overskriften så står navnet på en annen gruppe.

Dette er rettet opp i versjon 10 datert 31.01.2002 eller senere.

Utført
Felles
241
Mulighet for 0. Klasse

Noen skoler hadde behov for å registrere førskoleelevene sine i programmet slik at de var klar til å overføres til 1. klasse neste skoleår.

En kan nå velge klassetrinn 0 under Skolen - Klasser - Generelt.

Utført
Felles
242
Mulighet for å velge sortering av "aa"

Vi har i utgangspunktet satt opp Wis Skole til å sortere aa som å, dvs sist i alfabetet. Enkelte skoler har imidlertid behov for å sortere omvendt, dvs aa skal være først i alfabetet.

Vi har nå lagt inn muligheten for at skolene selv skal velge denne sorteringen. Det finner du under System - Oppsett - Sortering på skjermen.

Utført
Felles
221
Valg om fravær skal fylles ut i protokoll

På utskrift av karakterprotokoll kan en nå velge om fraværet skal tas med eller om feltet skal blankes.

Utført
Felles
243
Import/Eksport av adresse/postnr på foresatte

Importen er utvidet å takle de nye feltene Adresse og Postnummer på hver enkelt foresatt.

Utført
Felles
211
Initialer på lærere

Har lagt til felter for registrering av Initialer  på personalet

Utført
Felles
213
Personnr. På lærere

Har lagt til felter for registrering personnummer på personalet

Utført
Felles
205
Registrere adresse på foresatte

Har nå lagt til nye felter for elevens foresatte slik at en nå også kan registrere Adresse og Postnr/-sted på begge foresatte.

Utført
Felles
212
Bildemappe og bildefil

bildemappe på klassen og bildefil på elevene
Har laget dialogbokser som hjelper brukerne med å finne bildemappen på klassen og bildefilen til elevene.

Utført
Felles
189
Vis Fag blir nullstilt ved oppgradering

Når en oppgraderte til ny versjon av Wis Skole, så "glemte" programmet hvilke fag en hadde slått av å vise i karakterprotokollen på skjermen.

Dette har vi nå endret slik at denne opplysningen blir lagret hos brukeren og ikke nullstilles ved nye oppgraderinger

Utført
Felles
216
Karakterutskrift, merknad på tilvalgsfag - 1 linje

Tidligere så var det en svakhet på karakterutskriften som gjorde at den hadde problemer med lange merknader på karakter i tilvalgsfag.

Dette er nå rettet opp, og en kan føre så lange merknader en vil også på karakterer i tilvalgsfagene.

Utført
Felles
230
Merknad på karakter blir kuttet ved lagring

Tidligere var det satt av plass til 200 tegn i karaktermerknadene.

Dette var litt lite for enkelte skoler, og vi har nå utvidet dette til at man skal kunne skrive så lange merknader en vil.

Utført
Felles
235
Utskrift av etiketter til elevene

Flere skoler har etterlyst muligheten for utskrift av etiketter. Dette har vi nå lagt inn.

Siden det finnes så mange forskjellige etiketter på markedet, så har vi lagt inn mulighet for å selv definere hvordan utskriften skal se ut.

Dette finner du under System - Etikett. Selve rapporten finner du sammen med de andre utskriftene med tittelen Etikett

Utført
Felles
231
Feil rekkefølge på elever i karakterustkrift

Enkelte utskrifter kunne komme ut med feil klasse.

Dette gjaldt kun hvis en valgte en utskrift fra listen og skrev ut den uten å velge klasse i utvalget. Denne feilen er nå rettet.

Utført
Felles
234
Feil ved låsing av protokoll og bytte av termin

En feil gjorde at låsingen av protokollen av og til ikke fungerte.

Problemet var at protokollen ikke ble "låst opp" igjen før en hadde byttet til et annet skoleår og tilbake igjen.

Dette er nå rettet og låsing/opplåsing av protokoll skal tre i kraft umiddelbart ved endring.

Utført
Felles
229
Feil ved sletting av karakterer

Hvis en trykte Delete for å slette en karakter på flippen "Merknad på karakter", så kom det tidligere en feilmelding i programmet og karakteren ble ikke slettet.

Dette er nå rettet opp

Utført
Felles
233
Valgfelt for målform i elevtall-rapport

Har lagt inn statistikk også på målform i rapporten Elevtall.

Dette rapporteres på alle nivå, dvs for klassen, klassetrinnet og skolen totalt.

Utført
Felles
238
Lagt inn nytt skoleår 2002-2003

Skoleåret 2002-03 er nå lagt inn og tilgjengelig for bruk i programmet.

Utført
Felles
226
Sortere etter flere kolonner i gridene

Hvis en har to elever med samme etternavn, så kom de ikke alltid i riktig rekkefølge på skjermen. Dette skyldtes at det kun var mulig å sortere etter en kolonne av gangen tidligere.

Dette har vi nå rettet slik at en kan sortere etter flere kolonner samtidig.

Klikk f.eks. på kolonnen Etternavn, hold Shift nede og klikk på Fornavn. Da vil griden sortere først etter etternavn og deretter etter fornavn.

Utført
Felles
218
Feil rekkefølge elever utskrift karakter i ett fag

Tidliger kom elevene i feil rekkefølge i utskriften "Karakter i ett fag". Dette er nå rettet

Utført
Felles
217
Karakter blir ikke lagret ved inntasting

I versjon 9 så var det en feil som gjorde at karakterene i noen tilfeller ikke ble lagret.

Hvis en valgte karakter fra listen og deretter høyreklikket karakteren uten å forlate feltet først, så slo denne feilen til. Dette er nå rettet.

Utført
Felles
225
Oppfrisking av data i karaktergrid

Har lagt inn knapp for oppfrisking av data over karaktergrid. Denne knappen kan være særlig nyttig når en kjører programmet i nettverk.

Da slipper en å bytte klasse e.l. for å friske opp dataene og se de andre brukerne sine endringer.

Utført
Karakter
1221
Endret kolonnetitler på skjermen der en fører karakterer

Tidligere stod det "St.p." i alle kolonner som ikke var prøvekarakter uansett hvilken termin en førte karakter for. Dette var forvirrende for mange brukere, og vi har nå endret dette slik at det står "Termin" når en fører karakterer på høsten og "St.p." på våren.

Utført
Rapport
1223
Liten feil på rapporten Karakterprotokoll

I versjon 10 datert 25.01.2002, så er det en liten feil i rapporten Karakterprotokoll. Denne feilen gjør at rapporten ikke kommer opp på enkelte maskiner.

Dette er rettet opp i versjon 10 datert 29.01.2002 eller senere.

Utført