Wis Skole

Wis Skole Versjon 11, 10.04.2002

Denne versjonen inneholder en del forbedringer og feilrettinger fra versjon 10. WIS anbefaler derfor alle skoler å oppgradere sitt Wis Skole program. Av nyheter kan vi nevne flere rapporter, bedre utvalg i rapportene, oversetting av hele programmet til nynorsk (med unntak av hjelpen) og masse mer. Se på kjente feil i versjon 11

Generelt
Hovednyheten i versjon 11 er at programmet nå er oversatt til nynorsk. I tillegg er det gjort mange forbedringer på rutiner og rapporter.

Antall punkt: 15

Område Tekst Status
Felles
282
Nynorske tekster, korrekturlest

I versjon 11 datert 19.03.2002 så var det fremdeles ganske mange språkfeil i nynorsk målform. Etter innspill fra noen skoler har vi derfor gått gjennom store deler av programmet på nytt og forbedret språkbruken.

Dette ble gjort i versjon 11 datert 10.04.2002.

Utført
Felles
1208
Oppdatert hjelp og tips

Rettet en del og lagt til hjelp på de nyeste mulighetene i programmet. Viser nå også tips på alle rapporter.

Utført
Felles
286
Trøbbel med lange filnavn elevbilder

I versjon 11 datert 19.03.2002 så skulle det være mulig å registrere filnavn med lengde opp til 40 tegn. På grunn av en feil så var lengste mulige filnavn bare 20 tegn.

Dette er rettet i versjon 11 datert 10.04.2002.

Utført
Felles
260
Elevdata - valg med/uten personnr.

Kan nå velge bort foresatte i elevdata- rapporten. Kan også velge om personnummer skal tas med.

Utført
Felles
277
Ny rapport Klasseliste 2

Laget ny klasseliste som har mulighet for adresse og telefon.

Litt andre data enn den klasselisten som fins fra før.

Utført
Felles
271
Overføre tilvalgsfaget fra høst til vår

Mange elever har ofte samme tilvalgsfag i begge terminer.

Hvis en høyreklikker på tilvalgsfag i vårtermin, får en mulighet til å hente inn tilvalgsfagene fra høsten.

Tilvalgsfaget blir kopiert inn bare på de elevene som det ikke er ført tilvalgsfag på i vårterminen fra før.

Utført
Felles
247
Legge inn støtte for klassetrinn 0 overalt

Utvalg i rapporter og lister på skjermen skal nå ha støtte for klassetrinn 0 (neste års 1. klassinger).

Utført
Felles
259
Skriv ut liste fra søkefunksjon

På søkeflippen er det nå mulig å overføre data bl.a. til Excel og Word. Det er også mulig å velge hvilke kolonner som skal tas med.

Utført
Felles
248
Feil ved sletting av karakter

Det var tidligere noen problemer med sletting av karakter når en stod på flippen "Merknad pr. karakter". Dette er nå rettet.

Utført
Felles
245
Liste over fødselsdager for hele skolen

Lister opp alle elever stigende på fødselsdato. Kan velge ut på trinn eller klasse.

Utført
Felles
263
Adresselapp til foreldre

Lagt inn rapport som kjører ut adresselapper til foreldre.

En kan velge om det er elevens eller den foresattes adresse som skal brukes.

Utført
Felles
210
Ta med antall gutter + jenter + sum i rapporter

I rapporten som viser elever pr. gruppe, er det nå også tatt med antall medlemmer fordelt på gutter og jenter.

Utført
Felles
251
Slette gruppe med elever

En kan nå høyreklikke på elevlista og velge "Markere flere elever samtidig".

Deretter kan en bruke Ctrl (slå av/på markering på en og en) eller Shift (fra - til) når en klikker i lista for å markere mer enn en elev i gangen.

En kan deretter slette alle de markerte elevene eller plassere dem på en bestemt gruppe.

Utført
Felles
204
Bilde av personalet

Det er nå mulig å legge inn bilde av personale på samme måte som med bilder av elevene.

Utført
Felles
90
Nynorsktekster i programmet?

Når en velger nynorsk under oppsett i programmet, vil nå alle tekster i programmet stå på nynorsk - ikke bare rapportene som tidligere.

Hjelpen finnes enda bare på bokmål.

Utført