Wis Skole

< Til prosjektet

Wis Skole Versjon 12, 15.05.2002

Denne versjonen inneholder bl.a. en stor forbedring fra versjon 11. En kan nå styre tilgang til data (lese/skrive rettigheter) til hver enkelt bruker av programmet. WIS anbefaler derfor alle skoler som har bruk for dette å oppgradere Wis Skole til siste versjon.

Generelt

Den store nyheten i versjon 12 er at en nå har mye større muligheter til å styre pålogging og tilgang i systemet. En kan f.eks. gi faglærere kun anledning til å se og redigere karakterer i de fag de underviser.

Kontorpersonalet kan derimot gis tilgang til å redigere karakterer i alle fag for alle klasser. Klassestyrere skal kanskje redigere alle karakterer i egen klasse, men i andre klasser skal de bare redigere i de fagene de underviser, osv. Dette kan en nå enkelt sette opp i Wis Skole.

I tillegg er det lagt inn nye rapporter og rettet feil fra versjon 11.

 

Av andre nyheter kan vi nevne flere rapporter, bedre utvalg i rapportene, og retting av noen små feil. De som vil vente med å oppgradere til versjon 12 til etter at karakteroppgjøret er ferdig, kan selvfølgelig gjøre det. Det er ingen endringer i versjon 12 som berører vitnemål, karakterutskrifter e.l.Se på kjente feil i versjon 12

Antall punkt: 12

Område Tekst Status
Felles
273
Elevdata: Utskrift av foresatt m/ulik adr.

Det er nå adresse på begge foresatte i rapporten Elevdata. Flere skoler har etterlyst dette.

I tillegg har en flere muligheter til å velge hvilke opplysninger en vil ha med i rapporten.

Utført
Felles
298
Sette elev inaktiv i en termin, f.eks ved flytting

Flere skoler har etterlyst muligheten til å markere en elev som inaktiv (ikke til stede) i en av terminene. Det kan gjelde elever som flytter til/fra skolen midt i skoleåret.

Dette er nå gjort tilgjengelig og finnes som egen kolonne under Skolen - Klasser - Elevliste 

Utført
Felles
300
Ta med poststed i Klasseliste 2
Har tatt med feltet poststed i klasseliste 2.
Utført
Felles
285
Adresse og fødselsdato i gruppeliste

Har lagt inn nye felter for adresse og fødselsdato i rapporten Elever pr. gruppe.

Dermed så egner rapporten seg bedre for f.eks. skysslister og oversendelse til busselskaper.

Utført
Felles
287
Adresseetiketter personale
Mulighet for å skrive ut etiketter for personalet ved skolen
Utført
Felles
295
Feilmelding ved valg av bildemappe på klassen

Det kom i versjon 11 en feilmelding i programmet når en la inn bildemappe på en klasse. Dette gjorde at det var umulig å få lagt inn bildemappe ved å bruke "Velg .." knappen, men en måtte skrive inn sti til mappen manuelt.

Dette er nå rettet.

Utført
Felles
288
Fødselsdagsliste personale
Skriver ut en liste over personalet sortert på fødselsdag (måned, dag, år)
Utført
Felles
294
Feilmelding ved innlegging av første gruppe
Det var tidligere noen problemer (feilmelding på skjermen) med innlegging av den første gruppen på et skoleår. Dette er nå rettet.
Utført
Felles
270
Adresseregister
Under Skolen - Søk er det nå mulig å søke etter ulike opplysninger på elevene. Det kan være f.eks. navn, adresse, postnr, poststed, navn på foresatt 1 og navn på foresatt 2.
Utført
Felles
284
Forenklet oppgradering fra programmet

For de skolene som kan kjøre den automatiske oppdateringen fra System - Nedlasting, så er det nå laget en forenklet versjon av installasjonsfilen.

Dette medfører raskere nedlasting og forenklet oppgradering (ingen systemfiler som legges inn på maskinen).

Utført
Oppsett
1206
Styre pålogging og tilgang til data for ulike brukere

Dette gjelder f.eks. faglærer, klassestyrer, kontorpersonale, administrator, etc.

Under System vil en nå finne flippen Tilgang.

Her kan en sette brukernavn/passord på alle som er registrert under Skolen - Personale i Wis Skole. En kan også styre hvilke data en bruker skal få tilgang til. Dette gjøres enkelt ved å hake av for den tilgangen hver enkelt skal ha.

Utført
Rapport
1207
Forbedret rapport "Etikett elever"
Har lagt inn muligheten for å sortere rapporten Etikett elever etter nummer i tillegg til navn og postnummer.
Utført