Wis Skole

Wis Skole Versjon 13, 28.08.2002

Den viktigste nyheten i denne versjonen er muligheten for å skrive ut flyttemeldinger på elevene. Ellers har vi som vanlig lagt inn nye rapporter, bedre utvalg i rapportene, og retting av feil. WIS anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon

Generelt
Det er ikke gjort veldig store ting fra versjon 12 til versjon 13. Men av nye muligheter kan nevnes utskrift av flyttemelding, der skolene kan bestemme hvor mange eksemplarer og hvilke mottakere som skal ha meldingen og bestemme hvilke tekster som skal brukes på hvert eksemplar. I tillegg er det lag inn nye rapporter og rettet en god del feil fra forrige versjon.
I tillegg så ble det laget en versjon 13b som inneholdt eksport av fil til GSI innsamlingen (se punkt 24 nedenfor).

 

Installere for første gang eller oppgradere fra tidligere versjon
Det anbefales på det sterkeste å lese denne artikkelen for å få forklaring på tilgangsrettighetene som ble lagt ut i versjon 12.

Det er ingen forskjell på å installere første gang eller å oppgradere programmet. Eventuelle data som er registrert i tidligere versjoner av programmet, vil ikke bli berørt.

Vi anbefaler likevel at en før oppgradering tar en sikkerhetskopi av dataene i Wis Skole. Klikk her for å se hvordan dette blir gjort.

Antall punkt: 0

Område Tekst Status