Wis Skole

Wis Skole Versjon 13b, 09.09.2002

Det ble laget en versjon 13b som inneholdt eksport av fil til GSI innsamlingen.

Antall punkt: 24

Område Tekst Status
Elevdata
1227
Adresselapper til foresatte pr. gruppe

Har nå laget muligheten for at en kan skrive ut adresselapper til foresatte basert på hvilken gruppe eleven er medlem av.

Utført
Elevdata
1196
Flyttemelding

Under System vil en nå finne flippen Flyttemelding. Her kan en sette opp hvordan en vil at flyttemeldingene i Wis Skole skal se ut.
Gå til Skolen - Klasser og høyreklikk aktuell elev for å lage en ny flyttemelding.

Utført
Elevdata
1201
Kopiere adresse og telefon fra elev til foresatte

Har nå lagt inn høyreklikksmeny på Elevdata skjemaet som gjør at en kan kopiere elevens adresse og telefon til en eller begge foresatte.

Utført
Elevdata
1226
Kopiere/flytte elever mellom grupper

Har lagt inn høyreklikksmenyer for å kunne kopiere/flytte elever mellom to grupper. Du finner dette ved å gå til Skolen - Grupper og høyreklikke i listen over medlemmer i hver enkelt gruppe.

Utført
Elevdata
1198
Svakhet ved valg av klassestyrere

En svakhet i programmet gjorde at nylig innlagt personale ikke kunne velges til klassestyrer og faglærer før en hadde avsluttet programmet og startet det på nytt. Dette er nå rettet.

Utført
Elevdata
1233
Vise/skjule ElevData skjemaet

Har lagt inn muligheten for at en bruker tasten F10 for å vise/skjule elevdata skjemaet. Dermed slipper brukeren å måtte bytte mellom tastatur og mus så ofte når en jobber med dette skjemaet.

Utført
Felles
458
Eksport av fil til GSI

I versjon 13b datert 24.09.2002, så er det lagt inn en nytt rapportvalg under Utskrifter: "Eksport til GSI, fil".

Denne rapporten gjør det mulig å lage en fil basert på dataene i Wis Skole som kan importeres direkte inn i GSI innsamlingen på Internett.

Utført
Felles
366
Alfabetisk liste - alle elever

En enkel rapport som lister opp elevene alfabetisk med klassetilhørighet.

En kan velge om en vil ha elever fra ett bestemt klassetrinn, en bestemt klasse, eller alle elevene ved skolen.

Utført
Felles
383
Oppdater brukerliste etter personalendring

I versjon 12 så ble ikke endringer under System - Tilgang lagret hvis en ikke passet på å bytte til en annen på listen etter at en var ferdig med å gjøre endringene. Dette er nå rettet slik at endringer lagres automatisk.

Utført
Felles
1229
Endringer på etikettutskrifter
En kan nå skrive ut etiketter for elever og personale uten å ta med postadresse. Det er også mulig å velge å skrive ut på formen "Etternavn, Fornavn" i tillegg til "Fornavn Etternavn
Utført
Felles
1199
Feil ved visning av fag

Fag som ikke var haket av for "Vis" under System - Fag ble likevel vist på skjermen under Karakter. Dette er nå rettet.

Utført
Import/Eksport
1224
Poststed med i eksport av data

Har tatt med feltet poststed på eksportskjemaet for eksportering av data til f.eks. Excel, notisblokk osv.

Utført
Karakter
1200
Feil med menyer på skjemaet Karakter
En feil i versjon 12 gjorde at høyreklikksmenyene for å sette merknad på eleven og kopiere overordnet tema på prosjektet ikke var tilgjengelig. Dette er nå rettet.
Utført
Karakter
1202
Valg for om prosjekt skal med på karakterutskrift

Har lagt inn mulighet for at skolene kan skrive ut karakterutskriften uten at prosjektet blir med. Dette er spesielt gunstig for 8. og 9. klasse.

Utført
Oppsett
1231
Adresse og postnr på skolen

Har nå lagt inn muligheten for å registrere adresse og postnr på skolen under Skolen - Generelt.

Utført
Personale
1230
Forbedret utskriften Personale

Utskriften Personale er nå forbedret slik at den holder alle opplysningene på en lærer samlet på samme siden. Tidligere kunne en risikere at navnet kom nederst på en side og adressen øverst på neste.

Utført
Personale
1225
Initialer med i utskriften Personale

Har lagt inn mulighet for at initialer kan tas med i utskriften Personale.

Utført
Personale
1232
Kontroll ved sletting av personale

Tidligere kunne en slette under Skolen - Personale som en ville. Dette var ikke gunstig da en kunne risikere å slette den siste av personalet som var satt opp med brukernavn/passord i systemet. Dermed fikk ingen logget på programmet.

Dette er nå forbedret slik at en hindrer brukeren i å slette den siste i personalet som har tilgang til programmet.

Utført
Rapport
1197
Feil elev i utvalg på Utskrifter ved bytte av skoleår.

Hvis en hadde valgt å skrive ut en rapport for en bestemt elev (f.eks. vitnemål, karakterutskrift o.l.) og byttet skoleår i toppen av programmet, så sto den samme eleven valgt i utvalget.

Dermed kom det opp feil opplysninger i rapporten. Dette er nå rettet.

Utført
Rapport
1234
Feil i rapport Elever pr. gruppe

I versjon 13 datert 28.08.2002, så er det en liten feil i rapporten Elever pr. gruppe. Feilen gjør at antall gutter og jenter blir skrevet oppå hverandre og dermed er uleselig.

Dette er rettet opp i versjon 13 datert 29.08.2002 eller senere.

Utført
Rapport
1228
Feil på skjema Utskrifter gjorde at utvalg ble tilbakestilt
En feil gjorde at utvalg en hadde gjort på en utskrift ble tilbakestilt hvis en gikk til et annet skjema (f.eks. Skolen) og tilbake til Utskrifter igjen. Dette er nå rettet
Utført
Rapport
1203
Feil på utskriften Etikett foresatte

Utskriften brukte foresatt 1 sin adresse også for foresatt 2 selv om denne egentlig hadde en annen adresse. Dette er nå rettet

Utført
Rapport
1205
Forbedret rapport "Etikett elever"
Har lagt inn muligheten for å sortere rapporten Etikett elever etter nummer i tillegg til navn og postnummer.
Utført
Rapport
1204
Skrive ut Elevdata rapporten for en elev

Har lagt inn mulighet for å skrive ut Elevdata rapporten for enkeltelever.

Utført