Wis Skole

Wis Skole Versjon 14, 02.06.2003

Fra og med versjon 14 bytter vi plattform for datalagring. Dette skal gjøre systemet mer stabilt. Vo-skolene kan nå benytte Wis Skole, og vitnemål og protokoller er oppdatert

Ny plattform
Hovedsaken i versjon 14 er at vi har skiftet plattform for datalagring. Vi har forlatt Microsoft Access og gått over til Advantage. Oppgraderingen til versjon 14 kan som tidligere kjøres fra alle tidligere versjoner, og prosessen med konvertering av data er helt automatisert. Brukeren skal slippe å tenke på noe av dette - systemet gjør jobben.
>> Les mer om overgang til ny plattform
>> Wis Skole på nettverket

Generelt
Ellers er det gjort en del forbedringer i versjon 14 i forhold til versjon 13. Det viktigste er støtte for Vo-skoler, mulighet til å låse enkeltkarakterer og korrigerte vitnemål og protokoller.

Installere for første gang eller oppgradere fra tidligere versjon
Det er ingen forskjell på å installere første gang eller å oppgradere programmet. Eventuelle data som er registrert i tidligere versjoner av programmet, vil ikke bli berørt. Vi anbefaler likevel at en før oppgradering tar en sikkerhetskopi av dataene i Wis Skole.
>> Hvordan ta sikkerhetskopi i WisSkole

Antall punkt: 7

Område Tekst Status
Felles
413
Mulighet for å lagre "Elever som har sluttet"

Vi har på elevkortet lagt på en hake for "Sluttet". Hvis du setter denne haken på en elev vil navnet fjernes fra alle skjermbilder og lister.

For å vise de som er sluttet, kan en under søk velge status Alle / Aktive / Sluttet.

Utført
Felles
324
Karakterutskrift med utvalgte fag

I forbindelse med utskrift av karakterliste er det nødvendig å kunne velge ut hvilke fag som skal tas med på lista. Gå på System - Fag og hak ut hvilke fag som skal være med før du kjører karakterutskrift.

Utført
Felles
461
Låsing av karakterer

Høyreklikk i en kolonne og velg "Karakter låst". Da slipper du å endre karakter ved et uhell. Den som har tilgang til å skrive på en karakter kan låse opp og igjen.

En låst kolonne markeres ved at overskriften får en egen farge. 

Utført
Felles
343
Flytte mellom grupper og kopiere mellom grupper

Høyreklikk i liste over elever pr. gruppe og velg "Markere flere elver samtidig". Deretter kan du velge flere elever ved å benytte Shift (område) eller Ctrl (en og en).

Høyreklikk på en av de som er merket og velg flytt eller kopier.

Utført
Oppsett
1193
Skiftet plattform

Vi har gått bort fra Access som dataformat og over til Advantage.

Grunnen er at vi har erfart for mange problemer med Access rundt omkring på skolene.

Utført
Oppsett
1194
Støtte for Vo-skoler

Da kan Vo-skoler endelig benytte Wis Skole.

Det ligger inne vitnemål og protokoller som Vo-skolene benytter.

Utført
Rapport
1195
Nye vitnemål og protokoller

Hvis en hadde valgt å skrive ut en rapport for en bestemt elev (f.eks. vitnemål, karakterutskrift o.l.) og byttet skoleår i toppen av programmet, så sto den samme eleven valgt i utvalget.

Dermed kom det opp feil opplysninger i rapporten. Dette er nå rettet.

Utført