Wis Skole

Wis Skole Versjon 14b, 02.06.2003

Versjon 14b inneholder noen korrigeringer og forbedringer av versjon 14.

 

Antall punkt: 5

Område Tekst Status
Felles
481
Karakterstatistikk pr. klasse

Karakterstatistikken kunne tidligere bare velges per trinn. Nå er det mulig også å velge en bestemt klasse.

Utført
Felles
480
Låsing av karakterer

Denne funksjonen som kom i versjon 14 har blitt svært godt mottatt. I 14b er det mulig å styre at muligheten bare skal være tilgjengelig for Systemansvarlig.

Dermed kan en låse enkelte fag uten at vanlige brukere kan låse opp.

Valget ligger under System - Oppsett.

Utført
Felles
474
Feil i import av data

Det er rettet noen mindre feil i importrutinene.

Utført
Felles
476
Forbedret rapport - utfall av sensur

Sensurskjemaet som kom i versjon 14 hadde bare mulighet for å kjøre ut hele klassen. Nå kan bruker velge hvilke elever som skal på lista i f.eks. forbindelse med muntlig eksamen.

Det er også lagt inn mulighet for å legge inn navn på fag og sensor. Til sist er lista åpnet for store klasser (mer enn 32 elever).

Utført
Oppsett
1235
Relativ sti til datamappe

Dette er en god nyhet for skoler som kjører Wis Skole i nettverk. Det er nå mulig å skrive f.eks. Mappe="Data" i WisSkole.ini. Da vil systemet lete etter data i mappen Data under mappen der programmet ligger. Det gjør at alle klienter vil kjøre programmet uten noen form for tilordning til stasjonsbokstav.
>> Les mer om Wis Skole på nettverk

Utført