Wis Skole

Wis Skole Versjon 14b-3, 10.06.2003

Pga retting av diverse små feil ble det lagt ut en ny 14b den 10.06.03.

Antall punkt: 6

Område Tekst Status
Felles
502
Liten feil i Inntakskontor, karakter papir

Feilen gjorde at elever som var markert som sluttet ved skolen likevel ble med på utskriften. Denne feilen fantes ikke i filen som Inntakskontoret skal ha, og den er også nå borte i papirutskriften.

Utført
Felles
501
Liten feil i karakterprotokoll

Rettet noen små feil i utskrift av karakterprotokoll. Den ene feilen gjorde at elever som var markert som sluttet likevel ble med på utskriften.

Den andre feilen gjorde at en fikk feilmelding når en forsøkte å skrive ut klasser med elever som hadde fått veldig lange merknader. Begge feilene er nå rettet

Utført
Felles
498
Feil i karakterutskrift

Endret litt i rutinen som skriver ut fagene i karakterutskriften slik at det nå står termin og ikke st.punkt bak fagene til 8. og 9. klassene

Utført
Felles
499
Feil ved klikk i karaktergrid

En feil i karaktergriden gjorde at skolene fikk feilmelding hvis de klikket i andre kolonner enn karakterkolonnene.

Feilmeldingen var imidlertid ufarlig, og programmet fungerte helt fint etterpå. Denne feilen er nå rettet.

Utført
Felles
490
Informasjon om database i Om-skjema

Programmet vil nå kunne gi informasjon om hvor programfil og database ligger. Dette finner en ved å velge Hjelp på menylinjen og deretter "Om Wis Skole .."

Utført
Felles
500
Rapporter til VO

Flere av rapportene er uavhengige av skoletype, og VO skolene vil nå finne flere mulige utskrifter i systemet.

Utført