Wis Skole

Wis Skole Versjon 15b, 27.10.2003

Oppdatering 15b. Versjon 15b inneholder retting av noen feil som fantes i versjon 15.

Antall punkt: 5

Område Tekst Status
Felles
591
Karakterprotokoll tilgjengelig

Tilgang til karakterprotokoll ble fjernet for skoleåret 2003-04 og 2004-05 i versjon 15. Dette er nå endret slik at en får skrevet ut denne også for inneværende og neste skoleår.

Vitnemål og vitnemålsprotokoll er fremdeles ikke tilgjengelig for annet enn gamle skoleår.

Utført
Felles
582
Feil i ElevTall rapport - målform
Antall elever fordelt på målform var feil i rapporten Elevtall.
Dette er rettet
Utført
Felles
590
Feil i oppgraderingsrutine

Versjon 15 inneholdt en feil som gjorde at enkelte skoler fikk feilmelding under oppstart. Dette gjaldt kun skoler som kjørte programmet i flerbruker miljø (flere maskiner kjørte mot samme program/database).
Feilen er rettet.

Utført
Felles
586
Registering av fødselsdato på elev

En svakhet på Elevkortet gjorde at en måtte registrere fødselsdatoen til eleven med punktum mellom dag, måned og år.

Dette er nå rettet opp, og en kan skrive fødselsdatoen på valgfri måte (6 tall, 8 tall, skilletegn punktum eller skilletegn komma).

Utført
Felles
588
Trykkfeil i klasseliste 3 & 4

Det var en liten feil i toppen av utskriftene Klasseliste 3 og Klasseliste 4. Her stod det "Kontaktlærar:" både i bokmål og nynorsk utgaven.
Dette er rettet.

Utført