Wis Skole

Wis Skole Versjon 16, 10.12.2003

Den største nyheten i versjon 16 er introduksjon av K-Reg.

Generelt
Den største nyheten i versjon 16 er K-reg som gir skolene mulighet til å la lærere føre karakterer uten å være tilknyttet Wis Skole.
>> Les mer om K-Reg

Antall punkt: 5

Område Tekst Status
Felles
636
Feil tilgang for kontaktlærere

En feil i versjon 15 og 15b av Wis Skole gjorde at kontaktlærere ikke fikk full tilgang til å føre karakterer for en klasse, selv om de var satt opp med tilgangen Egen klasse - Rediger.
Dette er rettet i versjon 16.

Utført
Felles
544
Mulighet for å skrive større merknad på karakterer

I siste flipp på karakterskjemaet vises karakterer og merknader på en bestemt karakter. Der vil nå høyden på radene tilpasses individuelt slik at hele merknadsfeltet vises. Det er mulig å slå av dette med krysset "Tilpass radhøyde".

Utført
Felles
581
Sortering etter Nr som standard

Det er nå elevens nummer som står som standard sortering i alle rapporter der en kan velge sortering etter Navn eller Nr. Dette løser problemer knyttet til Å og AA.

Utført
Felles
593
Feil på karakterutskrift

En feil i versjon 15 og 15b gjorde at kontaktlærerne ikke automatisk ble ført inn på utskriftene karakterutskrift og karakterprotokoll.
Dette er rettet i versjon 16.

Utført
K-reg
1188
Introdusering av K-Reg
K-Reg er en egen applikasjon som kjøres uavhengig av Wis Skole. Det betyr at lærerne kan sitte på egne maskiner og føre karakterer, selv om de ikke er tilknyttet nettverk med Wis Skole.
>> Les mer om K-Reg
Utført