Wis Skole

Wis Skole Versjon 17, 10.05.2004

Den største nyheten i versjon 17 er at vitnemål og protokoller for våren 2004 er på plass, og at K-Reg er kraftig forbedret.Vi har også lagt til en helt ny utskrift som lar brukerne skreddersy sine egne rapporter.

Generelt

Den største nyheten i versjon 17 er at vitnemål og protokoller for skoleåret 2003-04 er på plass. Ellers har vi gjort en del forbedringer i K-Reg (mulig å registrere merknad på elever, prosjekt, fravær m.m.), rapporter (bl.a. ny rapport som lar brukerne designe sine egne utskrifter) og skjema, i tillegg til at vi har rettet en del småfeil.

Antall punkt: 21

Område Tekst Status
Felles
1184
Vitnemål og protokoller på plass

Vi har bevisst valgt å ikke gjøre vitnemål og vitnemålsprotokoller tilgjengelig i tidligere versjoner. Forrige skoleår var disse utskriftene på plass allerede fra høsten av.

Læringssenteret gjorde imidlertid endringer i vitnemålet i løpet av skoleåret, og dette skapte misforståelser og problemer for noen skoler.

Det er noen små endringer i vitnemål og protokoller siden i fjor. Dette gjelder i hovedsak overgangen fra klassestyrere til kontaktlærere.

Utført
Felles
678
Feil i spørsmål - flytt elev mellom klasser

Det var to små feil i rutinen som flytter elever fra en klasse til en annen. Dersom en la til en ny klasse, så var ikke denne klassen tilgjengelig på høyreklikksmenyen "Flytt til klasse .." før en lukket programmet og startet det på nytt.

Når en flyttet en elev til en annen klasse, så fikk en opp en melding for bekreftelse. Denne meldingen viste av og til navnet på en annen elev enn den som ble flyttet.
Begge feilene er rettet.

Utført
Felles
645
Feil v/K-reg og tilvalgsfagstekst
En feil i versjon 1 av K-Reg gjorde at det i tilvalgsfag kolonnen sto "Fag 10. klasse" uansett hvilket klassetrinn klassen som var valgt tilhørte.
Dette er rettet.
Utført
Felles
680
K-Reg, hente inn data
Det er nå lagt inn knapper for å velge mappe som en vil legge ut K-Reg fil til og for å velge mappe en vil hente inn K-Reg fil fra.
Utført
Felles
589
Liten endring karakterutskrift
En kan nå velge om en vil ha med fødselsdato, fødselsnr eller ingen av delene i toppen av karakterutskriften.
Utført
Felles
505
Utfall av sensur, muntlig og skriftlig
Det har kommet endringer i skjemaene som skolene bruker for utfall av sensur. Dette gjelder både muntlig og skriftlig. Vi har nå oppdatert utskriftene i henhold til skjema vi har fått fra Læringssenteret.
Utført
Felles
580
Velg sortering i rapport Elever pr gruppe
Har lagt inn mulighet for å velge sortering etter navn eller nummer i rapporten Elever pr. gruppe.
Utført
Felles
553
Forbedre utskrift

Vi har nå valgt å endre måten utskrift skjemaet fungerer. Tidligere ble det automatisk generert forhåndsvisning når en valgte en rapport i listen. Dette var ikke gunstig for de som hadde trege maskiner eller nettverk.

Nå kan en velge rapport, gjøre utvalg (velge klasse, klassetrinn, o.l.) og så klikke knapp for forhåndsvisning, direkte utskrift til printer eller lagre til fil.

Utført
Felles
661
Mangler rullefelt i hjelpe skjema
Vinduet som viste informasjon i hjelpevinduet manglet rullefelt. Dermed så fikk en ikke se all informasjonen hvis teksten var for lang.
Dette er rettet.
Utført
Felles
670
Poststed er blank i Eksport-skjemaet
En feil i Eksport skjemaet gjorde at kolonnene for poststed (for Elev, Foresatt1 og Foresatt2) var blanke.
Dette er rettet.
Utført
Felles
672
Skrive ut eksport tabellene
En kan nå skrive ut direkte fra Eksport skjemaet. Bruk knapp på knapperaden øverst i skjemaet.
Utført
Felles
579
Bare fornavn på elev etiketter
En kan nå velge om en vil ha bare fornavn på etikettene.
Utført
Felles
676
Elevlisten sorterer Aa som A

Dette er et problem vi har slitt med fra første stund i Wis Skole.

Problemet har vært at rapport komponenten vår ikke har samme støtte for norsk språk som tabell komponenten på skjermen. Vi har nå funnet en måte å omgå problemet på, og foreløpig har vi lagt inn denne støtten i 3-4 utskrifter.

Vi vil jobbe videre og sørge for at alle rapporter kan sortere aa som å.

Utført
Felles
658
K-Reg: Slette karakter og lagring
En feil i versjon 1 av K-Reg gjorde at karakteren ikke lot seg slette ved at en redigerte bort karakteren. I stedet så kom den gamle karakteren tilbake når en gikk ut av feltet.
Dette er rettet.
Utført
Felles
578
Registrere e-post på foresatte
Det er nå mulig å registrere e-post adresse på foresatte.
Utført
Felles
667
Overføre grupper til Excel / Word
Det er nå laget mulighet for å eksportere grupper til fil (Excel, ren tekst, etc.). Muligheten finner du både under Skolen - Grupper - knapp på knapperaden og under Program - Eksporter ..
Utført
Felles
646
Fikse klassestyrer i flyttemelding
En feil i versjon 16 og 16b av Wis Skole gjorde at kontaktlæreren ikke ble tatt med på utskrift av flyttemelding.
Dette er rettet.
Utført
Felles
642
Sluttet elev blir med til K-reg
En feil i versjon 1 av K-Reg gjorde at elever som var markert som sluttet ved skolen likevel ble med over til K-Reg.
Dette er rettet.
Utført
K-reg
1185
Forbedret K-Reg program
K-Reg er nå klar i versjon 2. Det har kommet til masse ny funksjonalitet som prosjekt, merknad på elev, og føring av fravær. I tillegg har vi klart å gjøre programmet mindre slik at det skal være plass til større data fil når en bruker diskett.
K-Reg er et eget program og lastes ned fra våre Internett sider. Velg linken Nedlasting i menyen til venstre.
>> Les mer om K-Reg
Utført
Rapport
1187
Ny utskrift - Elever med gruppetilhørighet
Vi har laget ny utskrift "Elever, gruppetilhørighet" som lister opp alle elever i valgt klasse og viser hvilke grupper disse elevene er medlem av.
Utført
Rapport
1186
Ny utskrift - Mi klasseliste

Vi har nå lagt inn en egen utskrift som heter Mi klasseliste. Dette er et forsøk fra vår side på å lage en helt fleksibel utskrift.

Brukerne skal her kunne velge fra opplysningene som er registrert på klasser, elever, foresatte, grupper, etc. En skal kunne lagre oppsett med egne navn slik at en lett kan ta ut utskrifter som en bruker ofte. Pga av plassmangel vil det være en fordel om en maksimerer programmet sitt slik at det fyller hele skjermbildet.

Denne utskriften har mange spennende muligheter i seg, og vi håper at skolene nå har mulighet til å lage de aller fleste listene de trenger.

Utført