Wis Skole

Wis Skole Versjon 18, 06.09.2004

Viktigste nyheten i versjon 18 er fileksport til Nasjonale prøver.

Generelt
Det viktigste som er lagt til i versjon 18 er fileksport til Nasjonale prøver. Dette finner du som egen rapport under Utskrift. Ellers kan vi nevne: nytt grensesnitt for innlegging av faglærere på fag, forbedringer i Min klasseliste (har også laget hjelpetekst for rapporten), nytt opplegg for forhåndvisning av rapporter, nytt skoleår 2005-2006, mulighet for registrering av gamle skoleår og retting av diverse feil.

Antall punkt: 8

Område Tekst Status
Felles
739
Bedre grensesnitt for registrering av faglærere

I forbindelse med rapportering til Nasjonale prøver må man knytte faglærere til fag. Vi har laget et bedre grensesnitt for dette. Ligger på Faglærer-flippen under Klassen.

Lister opp faglærerne som er registrert. Klikk på knapp til høyre for å gjøre endringer.

Eget skjermbilde for dette. 

Utført
Felles
727
Feilmelding - utskrift av grider på skjerm

Standardfunksjonen for utskrift av tabeller i programmet ga feilmelding "Access violation ...". Dette er rettet.

Man kan altså for eksempel stå i Elever-flippen på klassen og skrive ut skjermbildet direkte. Egen knapp for dette i knapperaden øverst.

Utført
Felles
751
Klargjort for nytt skoleår 2005-06

Klargjort for registrering av elever og klasser for skoleåret 2005-2006

Utført
Felles
750
Klargjort for å registrere gamle skoleår

Klargjort for å kunne legge inn tidligere skoleår. Foreløpig har i ikke noe grensesnitt for å legge inn nye skoleår, så de som ønsker dette må ta kontakt med oss.

Utført
Felles
747
Min klasseliste - elever kommer opp dobbelt

Min klasseliste er en fleksibel utskrift som kom i versjon 17. Brukerne kan velge selv hva som skal vises i utskriften og hvordan utskriften skal se ut.

I versjon 18 har vi rettet feil og kommer med noen forbedringer:

  • elever kom opp dobbelt i enkelte tilfeller > rettet opp
  • endringer i sortering ble ikke tatt hensyn til, måtte restarte programmet > rettet opp
  • lagt til mulighet for liggende utskrift
  • nytt felt tilgjengelig: initialer på kontaktlærer
  • lagt inn hjelpetekst. Trykk F1 for hjelp.
Utført
Felles
748
Rapport for Nasjonale prøver

Mulighet for å ta ut fil til Nasjonale prøver. Lagt inn som egen rapport under Utskrift: Nasjonale prøver, Fil. Velg årstrinn: "4, 7 og 10", og hvor du vil legge filen.

Klikk lagreknappen (ser ut som en diskett) for å lage filen. I tilfelle programmet finner feil/mangler i data får du opp feilmelding med mulighet for å ta ut liste over feilene. Dette må rettes opp før du kan lage filen.

Utført
Felles
696
Endringer Karakterutskrift

I enkelte tilfeller har man behov for å sette annen tittel i karakterutskriften, for eksempel i en avgangskarakterliste. Tittelen skrives i eget felt ved utskrift.

Det står "standpunkt" bak heimkunnskapkarakteren hvis termin = Vår og klassetrinn >=8

Utført
Rapport
1173
Nytt grensesnitt for utskrifter

I versjon 17 la vi om måten å vise utskrifter på. Man fikk utvalg/filter muligheter i egen ramme til høyre for rapportlisten, meg egen knapp for å forhåndsvise utskriftene. Vi (og en del andre) ble ikke helt fornøyd med dette. Tidligere fikk man bla mellom rapporter for å se hvilken utskrift man ville ha. Med det nye grensesnittet ble dette mer tungvindt.

Nå har vi delt utvalg/filter i 2 flipper. Om man vil bla mellom utskriftene for å se hvilken som passer best kan man gå på Forhåndsvis-flippen og bla mellom rapportene. Filtrere gjør man i egen flipp: Utvalg. Ellers fungerer alt som før.

Utført