Wis Skole

< Til prosjektet

Wis Skole Versjon 19, 28.04.2005

Wis Skole gjør det nå mulig å legge flere skoler i samme database.

Generelt
Det viktigste som er lagt til i versjon 19 er mulighet for å legge flere skoler i samme database. Egentlig er dette en svært stor endring i programmet - noe som har krevd veldig mye tid og ressurser. Men nå når det endelig er på plass tror vi det vil gi svært nyttige muligheter etter hvert. Vi kan nevne noe som vil komme: felles administrasjon av WisSkole for hele kommunen, statistikk på kommunenivå. Ellers har vi gjort mange andre endringer som sannsynligvis vil være mer synlig for de fleste: endringer i klasselister, oppdatert poststedtabell, gruppetilhørighet på elevskjema, nye merknadsfelt på gruppe, og retting av mange småfeil.

Antall punkt: 35

Område Tekst Status
Rapport
1172
Endret klasseliste 1 og 2
Lagt til mulighet til å skrive ut alle klasser på en gang.
Utført
Rapport
1171
Feil i utvalg på utskriftskjema

Viste feil klasser når man velger klassetrinn på etiketter. Rettet opp.

Utført
Oppsett
1166
Flerskoledatabase

Dette er kanskje den største omleggingen som er gjort i WisSkole noensinne.

Kort sagt gir vi nå mulighet til å legge flere skoler i samme database. Det betyr at absolutt alle skjema og utskrifter i hele programmet måtte endres. Høres kanskje skummelt ut? Men det er det ikke. Vi har beholdt det gode gamle brukergrensesnittet. Derfor vil nok ikke de vanlige brukerne legge merke til endringen.

Forbedringen ligger i administasjonen av programmet. Nå kan alle elevdata for kommunen ligge sentralt i ett WisSkole program. Enklere å oppgradere og ta backup av programmet. Enklere å overføre elever mellom skoler. Etter hvert kan vi også lage elevstatistikk på kommunenivå, og lage søkemekanisme for alle skolene.

Nytt skjermbilde for å legge til ny skole, importere skole og slette skole fra databasen. Dette finner du under System - Skoler.

Endret påloggingsskjermbilde slik at man kan velge hvilken skole man skal logge på.

Utført
Oppsett
1167
Gamle skoleår

Klargjort for å kunne legge inn tidligere skoleår. Laget nytt grensesnitt for dette. Ligger under Oppsett - Skoleår

Utført
Import/Eksport
1169
Ny kolonne i Eksport-funksjonen

Lagt til kommune som egen kolonne i eksport av data.

Utført
Elevdata
1168
Nytt felt på elevkortet: kommune

Mulighet til å se hvilken kommune eleven kommer fra. Avhenger av elevens postnr. Tatt med i Min klasseliste og skjema for Eksporter

Utført
Felles
1170
Vise for/etter-tekst på etiketter til elever

Mulighet for for/etter-tekst på navn i etiketter (for eksempel kan man få ut teksten "Til Ola Normann's foresatte" som navn på etikettene.

Utført
Felles
905
Feilmelding merknad på karakter

Dersom en høyreklikket i karaktergriden for å legge inn merknad på en karakter og klikket OK i skjemaet som kom opp uten å gjøre endringer, så kom det en feilmelding. Dette er rettet opp.

Utført
Felles
904
Karakterskjema - feil fag Merknad på karakter

Valgboks for fag på flipp Merknad på karakter på skjema Karakter inneholder alt for mange fag. Det ser ikke ut til at det tas hensyn til hvilke fag som er satt opp til å vises. Dette er rettet opp.

Utført
Felles
903
Utvalg på rapport Karakterutskrift

I utvalget så er valgboks for elev tilgjengelig som standard, selv om det ikke er haket av for Kun enkeltelev.
I tillegg så ser det ut til at valgboks for elev i utgangspunktet inneholder mange flere elever enn den skal. Dette er rettet opp.

Utført
Felles
898
Endret klasseliste 1 og 2
Lagt til mulighet til å skrive ut alle klasser på en gang.
Utført
Felles
901
Endret klasseliste 3

Lagt til foresattes mobiltelefonnummer i klasseliste 3. Flyttet ned elevens telefonnr for å få plass.

Utført
Felles
892
Endret klasseliste 4
Har gjort diverse endringer i klasseliste 4: lagt til valg for å gjøre utskriften liggende, mulighet til å velge å ta med personnr i stedet for elevens telefonnr.
Utført
Felles
896
Gruppetabell, klassetabell, personaletabell ..
Lagt til mulighet for liggende utskrift av gruppetabell, klassetabell og personaletabell.
Utført
Felles
871
Hjelp/dok

Laget funksjon som skriver ut alle hjelpedokumenter i programmet i en lang og strukturert dokumentasjonsutskrift.

Utført
Felles
874
Hjelpeskjema

Hjelpfunksjonen viser nå hjelp som gjelder den flippen du står i. Dessuten har hjelpa blitt mye bedre strukturert.

Utført
Felles
895
Nye felt på elever i gruppe

Har innført nye felt på gruppe: merknad2 og merknad3. Mulighet for å angi hvilke titler man vil bruke til disse merknadsfeltene (høyreklikk i aktuell kolonne, angi tittel..).

Eksempel på bruk: stoppested, kilometer og skoledager i buss-gruppe, betalt på melkeordning, lærers navn etc. Mange bruksområder, det er fantasien som begrenser..

Utført
Felles
886
Etikett foresatte - ta bort foresatt1

Lagt til valg for å ta bort foresatt1 i rapporten Etikett foresatte. Dvs man kan ta ut etiketter til bare foresatt2 om man vil.

Utført
Felles
882
Sortere rapport: Elever per gruppe

Lagt til mulighet for å sortere Elever per gruppe på Klassetrinn, klassenavn. Avkrysning for dette.
Lagt til de nye merknadsfeltene på gruppen.

Utført
Felles
884
Tabell Elev - nye felt

Lagt til felt for mobiltelefon på foresatte.

Utført
Felles
883
Velg faglærer, feil på skjema

Gir opp alle fag når man skal registrere faglærere på fag (selv om man har krysset bort de man ikke vil ha med). Dette er fikset.
Skrivefeil i tabellen hvor man krysser av for hvilke lærere som har dette faget: det skal stå Lærer (og ikke lerer). Dette er fikset.

Utført
Felles
880
Vitnemål 2004/05

Laget mulighet til å skrive ut foreløpig vitnemål for skoleåret 2004-2005. Dette er ikke endelig vitnemål, og vi har derfor merket utskriften som Ikke gyldig som vitnemål.

Utført
Felles
879
Lagre vindusoppsett ved avslutning

Lagt til funksjonalitet for å lagre vindusoppsett ved avslutning.

Det betyr for eksempel at Windows husker høyde/bredde på programmet ved avslutning.

Utført
Felles
869
Endre system til oppsett

Erstatter gamle System. Flyttet ut kritiske funksjoner til ny System-knapp:

  • backup
  • administrasjon av skoler
  • rydding i database
  • oppdatering
Utført
Felles
761
Feil i eksport til fotofirma

Elever som har sluttet kom med i lista over elever til fotofirma.

Har rettet dette ved å filtrere bort de som har sluttet.

Utført
Felles
831
Feil i rapporten Elever på tilvalgsfag

Rapporten Elever på tilvalgsfag viser sluttede elever. Det er nå rettet opp.

Utført
Felles
875
Nynorsk/bokmål skjema for faglærere

Har oversatt en del tekst til nynorsk. Dette er en kontinuerlig prosess siden det statig kommer nye ting i programmet.

Utført
Felles
862
Vise gruppetilhørighet på elevkartotek-kortet

Vise gruppetilhørighet på elevkartotek-kortet. Vises i egen flipp.

Utført
Felles
859
Nasjonale prøver - feil i feillista

Rapporten til nasjonale prøver viser feil fag i feillista ved manglende faglærer. Om det mangler lærer i engelsk så vises matematikk og motsatt. Dette er nå fikset.

Utført
Felles
799
Velge plassering av fil

Ønsker om bedre mulighet for å velge hvor man vil legge eksportfiler (inntakskontor, nasjonale prøver..). Det holder ikke med å velge stasjonsbokstav. Dette er fikset - man kan velge hvilken plassering man vil.

Utført
Felles
840
Søk: feilmelding

Har fikset feilen i søkefunksjonen (feilmelding når man har registrert klasse uten klassetrinn)

Utført
Felles
837
Riktig postnummertabell

Lagt inn oppdatert  postnummertabell

Utført
Felles
850
Filter på fag i faglærerflipp

Satt filter på fag i Faglærerflippen på klasse: Vis alle fag.

Utført
Felles
236
Overføre karakterer mellom skoleår/termin
Har lagt inn høyreklikksvalg på karakterskjemaet for å overføre heimkunnskap og musikk karakterene på samme måte som en overfører tilvalgsfagene
Utført
Felles
768
Feilmelding ved ny gruppe

Dersom en ikke har registrert noen grupper på et skoleår, fikk man opp en feilmelding når en skal registrere ny gruppe: Can not focus a disabled or invisible window. Dette er rettet opp.

Utført