Wis Skole

Wis Skole Versjon 20, 24.05.2005

Wis Skole er klar for utskrift av vitnemål og vitnemålsprotokoll for skoleåret 2004-2005

Generelt
Det viktigste som er lagt til i versjon 20 er endelige vitnemål og vitnemålsprotokoll for skoleåret 2004-05. Dette finner du som egne rapporter under Utskrift. Ellers kan vi nevne: mulighet for å filtrere rapporten Utfall på sensur på gruppe og retting av diverse feil.

Antall punkt: 7

Område Tekst Status
Backup
922
Vitnemål og vitnemålsprotokoll for skoleåret 2004-2005

Vitnemål og vitnemålsprotokoll for skoleåret 2004-2005 kan nå skrives ut.

Utført
Backup
916
Overskrfit utskrift + langt skolenavn

Det er laget egen utskrift for utfall av sensur for voksenopplæringsskoler. 

Utført
Backup
924
Utfall av sensur: filter på gruppe

Har laget filtermulighet på gruppe. Fordelen med det er at man kan legge inn enkeltelever fra hver klasse inn i ei gruppe og vise kun elevene i denne gruppen i utskriften.

Tidligere måtte alle elevene i utskriften hentes fra en enkelt klasse.

Utført
Felles
855
Egen kommunetabell

I versjon 19 la vi inn hjemkommune på elevene. Dette ble hentet ut i fra elevens postnr. Men i enkelte tilfeller blir ikke det riktig - en elev kan ha postnr i en kommune men tilhøre en annen! Vi har derfor laget mulighet til å overstyre dette, dvs legge inn kommune manuelt om eleven er knyttet til annen kommune.

Utført
Felles
695
Fravær i rapport til inntakskontoret

Det er ny versjon av fil til inntakskontoret, og man må nå ha versjon 20 av WisSkole når du skal lage filen.

Vi har etter ønske fra flere inntakskontor og skoler også tatt med elevenes fravær i filen til Inntakskontoret.

Utført
K-reg
1165
Feil i fil til K-reg

Feil i eksport av fil til k-reg. Man fikk i enkelte tilfeller ikke med merknader på elever over til k-reg, og en faglærer fikk opp alle klassene han/hun er registrert som faglærer i selv om læreren ikke har fått tilgang til det.

Dette er rettet opp.

Utført
Rapport
912
Nye sensur skjema

Lagt til en liggende utgave av rapporten Utfall av sensur - Muntlig.

Utført