Wis Skole

Wis Skole Versjon 20b, 27.05.2005

I versjon 20b har vi rettet enkelte svakheter vi har fått tilbakemelding om i versjon 20.

Generelt
Etter at vi la ut versjon 20 fant vi enkelte svakheter i WisSkole som måtte rettes nå. Dermed lanserer vi versjon 20b med de forbedringer og rettelser som er listet opp under.

Antall punkt: 4

Område Tekst Status
Backup
931
Feil ved import av skoler

I versjon 20 lanserte vi registrering av kommune per elev. Dette medførte en feil i funksjonen som importerer skoler. Denne funksjonen finner man under System - Skoler.

Utført
Grupper
927
Gruppe - Merknad: Mulig med flere linjer

Mulighet for linjeskift i merknader på gruppe. Forbedret utskriften Elever per gruppe slik at den tar hensyn til det.

Utført
Import/Eksport
1163
Import av elevdata

Foresattes mobiltelefonnr og epostadresse har blitt utelatt fra funksjonene for import/eksport. Dette er fikset.

Utført
Oppsett
1164
Utfall av sensur, filter på gruppe

Flere skoler har etterlyst mulighet for å skrive ut sensurlister på tvers av klasser. For å løse dette, har vi gjort det mulig i utvalget til rapporten å velge elever enten pr klasse eller pr gruppe.

Utført