Wis Skole

Wis Skole Versjon 20c, 01.06.2005

I versjon 20c har vi rettet feil i import av skoler til felles database, samt forbedret papirrapporten til Inntakskontoret til å vise fravær på elevene.

Generelt
Etter at vi la ut versjon 20 og 20b fant vi en feil i WisSkole som gjorde at import av skole til felles database feilet. Skolens data ble importert, men enkelte opplysninger på elevene ble ikke koblet riktig. Alle data var altså bevart, men koblingen til eleven var borte. For skolene så det derfor ut som om importen ikke hadde hentet inn all informasjon.

Denne feilen ble rettet umiddelbart, og samtidig forbedret vi utskriften "Inntakskontor, karakter papir" etter henvendelse fra skolene.

Antall punkt: 2

Område Tekst Status
Backup
937
Feil i import av skole til flerskolebase

I versjon 20 lanserte vi registrering av kommune per elev. Dette medførte en feil i funksjonen som importerer skoler. Denne funksjonen finner man under System - Skoler.

Utført
Backup
936
Fravær i papirrapport til Inntakskontor

Flere Inntakskontor har kontaktet oss og etterlyst informasjon om fravær i filen som grunnskolene sender inn. Dette la vi inn i versjon 20 av Wis Skole.

I ettertid så har en del skoler kontaktet oss og etterlyst det samme i papirrapporten som skal sendes til Inntakskontoret. Dette for å kunne verifisere de data som skolen sender fra seg.

Denne informasjonen er nå tilgjengelig også i papirutskriften til Inntakskontoret

Utført